Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnejZielona kraina. Edukacja ze smakiem. II edycja-NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

„Zielona Koalicja” to inicjatywa firm Jeronimo Martins Polska i Green Factory, które zdecydowały się aktywnie odpowiedzieć na potrzebę społeczną w zakresie edukacji żywieniowej. Wieloletnia współpraca umożliwiła połączenie sił w obszarze społecznym. Koalicja postanowiła zrealizować projekt „Zielona Kraina”, który ma za zadanie kształcić w młodym pokoleniu prawidłowe nawyki żywieniowe.

Nazwa wykonawcy

Green Factory Sp z o.o. Patronat merytoryczny: Instytut Żywnosci i Żywienia

Data realizacji kampanii (od-do)

wrzesien 2016-czerwiec 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Jak wynika zbadań IZZ nadmierną masę ciała ma obecnie ponad 1/5 dziewcząt i prawie 1/3 chłopców. Szczególnie niepokojąca jest dynamika przyrostu wagi polskich dzieci obecność w ich żyłach blaszek miażdżycowych i zwiększone ryzyko cukrzycy.Koniecznym jest zwiększenie udziału świeżych warzyw w diecie

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Popularyzacja zasad zdrowego żywienia oraz obecność świeżych warzyw w codziennej diecie dzieci poprzez organizację w szkołach warsztatów kulinarnych i degustacji, prowadzenie czesci teoretycznej w formie quizów - przez dietetyka, samodzielne przygotowywanie potraw, kulinarna rywalizacja oraz wprowadzenie elementów charakterystycznych dla tv formatów kulinarnych np. fartuszków

Insight

dzieci-nauka przez zabawę, o zdrowym żywieniu za pomocą jedzenia i degustacji. 90 minutowe warsztaty kulinarne i zabawa w małych kucharzy. Nauczyciele: realizacja podstawy programowej - w ciekawej formule teoria+praktyka, gotowe skrypty merytoryczne do realizacji kolejnych lekcji

Określenie grupy docelowej

Uczniowie klas IV szkół podstawowych i ich nauczyciele, w miejscowościach objętych II edycją programu: Warszawa, Olsztyn, Torun i Bydgoszczy oraz Trójmiasto

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Nie lubisz warzyw - spróbuj je przygotować sam

Hasło/slogan

Zielona kraina. Edukacja ze smakiem

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

dwugodzinne (90 min.) warsztaty kulinarne – informowanie o zaletach bogatego w składniki odżywcze jedzenia podczas wspólnego przygotowywania zdrowych posiłków. warsztaty Zielona Kraina są bezpłatne. Prowadzący: osoby posiadające wiedzę w dziedzinie odżywiania, przygotowywania posiłków, z doświadczeniem pedagogicznym: m.in. dietetycy pracujący w Instytucie Żywności i Żywienia Harmonogram: Warszawa: 2 połowa września, październik, listopad – liczba klas objętych programem: 130, Olsztyn: grudzień – liczba klas objętych programem: 35
Szczecin: styczeń, 1 poł. lutego – liczba klas objętych programem w mieście: 60
Bydgoszcz/Toruń: 2 połowa lutego, marzec, 1 połowa kwietnia – liczba klas objętych programem: 80
Gdańsk/Gdynia/Sopot: kwiecień, maj, czerwiec – liczba klas objętych programem: 95.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Patrona merytoryczny Instytut Żywności i Żywienia. Zaangażowanie dietetyków do prowadzenia zajęć; opieka merytoryczna pracowników IZZ: Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Diana Wolańska

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

w projekcie wzieło udział ponad 7 tysięcy dzieci; a docelowo II edycja obejmie 8 tysiecy uczniów. Połączenie teoretycznych zajęć z preferowana przez uczniów praktyką

Budżet kampanii

300 000 zł, na każdą z edycji

 


Kreacja

ZIELONA KRAINA BIEDRONKA 209 x 273 mm0000.jpg

Q5MOh69uDjJIC5AnVgoioP7LkAHYGRvd.jpg