Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016Bezpieczni w pobliżu budowy-NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Skanska S.A.

Nazwa wykonawcy

Skanska S.A.

Data realizacji kampanii (od-do)

od 2008 roku.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wg danych Komendy Głównej Policji w 2015r. zdarzyło 32967 wypadków drogowych, w których 195 dzieci od 7 do 14 lat odniosło obrażenia, a 48 poniosło śmierć. Kampania jest odpowiedzią na te problemy. Uwrażliwiamy najmłodszych na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się na drogach i przy budowie.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Edukacja i przyczynianie się do zmniejszenia wypadków z udziałem dzieci na drogach oraz w pobliżu budowy. Tomcio Brygadzista i Zebra Drogowa w pouczającym teatrzyku edukują, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy. Uczymy poprzez zabawę!

Insight

Ciekawe, co dzieje się za tym ogrodzeniem? Co z tego, że wisi tabliczka: Budowa. Wstęp wzbroniony. Może spróbuję wejść na plac budowy…. Na pewno są tam fajne, duże maszyny i wiele niecodziennych narzędzi! Chętnie to zobaczę na własne oczy! Szkoła jest tuż za rogiem, więc na lekcje zdążę….

Określenie grupy docelowej

- Uczniowie szkół podstawowych klas 0-4
- Nauczyciele klas początkowych, dyrekcje szkół

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Bądź bezpieczny w pobliżu budowy i na drodze!

Hasło/slogan

Bezpieczeństwo to podstawa!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Analiza statystyk policyjnych nt. wypadków drogowych z udziałem dzieci
Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych
Promocja kampanii wśród pracowników
Lista placówek, do których kierujemy akcję
Kontakty z dyrekcją szkół, zapraszanie dziennikarzy i inwestorów
Spektakle w szkołach
Informacja prasowa
Zaproszenie dziennikarzy i inwestorów na spektakle
Po spektaklach wysyłka informacji prasowej do mediów regionalnych i materiałów edukacyjnych do szkół
Podsumowanie kampanii
Monitoring mediów.
narzędzia:
Teatrzyk „Bezpieczeństwo to podstawa”
Ponadto: materiały prasowe (informacje prasowe, infografiki) / promocyjno-informacyjne dla szkół (plakaty, multimedialna gra edukacyjna, certyfikat i odznaka „Tutaj bezpieczeństwo to podstawa) / opaski i kamizelki odblaskowe dla dzieci / banery promujące noszenie odblasków dla szkół / podstrona na www.skanska.pl – www.skanska.pl/bezpieczni / strona główna www.skanska.pl / FB, Instagram, Youtube / monitoring mediów / intranet, wydawnictwo Skan.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Przy zaangażowaniu aktorów ze Studia Yapa udało nam się zabawny sposób dotrzeć do ponad 23,5 tys. dzieci (dane za rok 2016 r.)

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Ponad 130 publikacji w mediach na temat kampanii. Najwięcej na portalach i w Internecie.
Pozytywne opinie grona pedagogicznego i dzieci objętych kampanią, a także naszych inwestorów.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Ponad 23,5 tys. dzieci z 80 szkół z całej Polski wzięło udział w kampanii w 2016 r.Od 9 lat odbyło się 670 spotkań w ponad 460 szkołach. Łącznie przeszkoliliśmy ponad 130 tys. dzieci!
Efektywność badana przez:
- liczbę uczestników spektakli/monitoring mediów (analiza jakościowa i ilościowa publikacji)/ liczbę polubień na FB i Instagramie/liczbę użytkowników podstrony www.skanska.pl/bezpieczni

Budżet kampanii

ok 90 tys. zł.

 


Kreacja

Bezpieczni w pobliżu budowy.Skanska.plik4.jpg

Bezpieczni w pobliżu budowy.Skanska.plik9.png

Bezpieczni w pobliżu budowy.Skanska.plik6.jpg

Bezpieczni w pobliżu budowy.Skanska.plik10.png

Bezpieczni w pobliżu budowy.Skanska. plik1.jpg