Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

#DajCzerwone

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

"Fundacja DKMS Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 r. jako organizacja pożytku publicznego i jest największym Ośrodkiem Dawców Szpiku w kraju zrzeszającym ponad 1,1 mln dawców. Misją fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia."

Nazwa wykonawcy

Fundacja DKMS i Feno

Data realizacji kampanii (od-do)

15-19.12.2016r. i 13-17.02.2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Dla chorych na nowotwory krwi przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy jest często jedyną szansą na życie. Fundacja DKMS prowadzi rejestrację dawców, których wciąż jest za mało, głównie z powodu niewiedzy, obaw. Komunikacja w kampanii miała na celu zmianę postaw i budowanie zaangażowania.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

\"Przekaz kampanii bazował na skupieniu uwagi odbiorców na geście dawania, który jest nieodłącznym elementem różnych świąt.
Kampanię podzielona była na dwa etapy.
Jej celem był wzrost świadomości idei dawstwa szpiku , wygenerowanie buzzu internetowego i zainteresowania użytkowników w kontekście Bożego Narodzenia i Walentynek oraz zwiększenie rejestracji potencjalnych dawców do bazy Fundacji DKMS.

Insight

Czerwony jest kolorem świąt- bez niego Mikołaj nie byłby prawdziwym Mikołajem, a walentynkowe serca nie wyrażałyby prawdziwej miłości. Jest też kolorem krwi i kolorem identyfikacji wizualnej DKMS. Dodaje energii, której brakuje chorym. Dając czerwone możesz podarować wiele więcej- szansę na życie.

Określenie grupy docelowej

Młodzi, obojga płci, lubiący angażować się w akcje charytatywne, użytkownicy portali społecznościowych Facebook i Instagram, spełniający kryteria rejestracji jako potencjalny dawca szpiku.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

#Dajczerwone i dodaj życia, rejestrując się jako potencjalny dawca krwiotwórczych komórek macierzystych.

Hasło/slogan

#DajCzerwone

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

\"Kampania została podzielona na dwa etapy:
* tydzień przed Bożym Narodzeniem 2016
* Walentynki 13-17.02 2017
Kampania na każdym etapie składała się z 3 rodzajów aktywności: ambient, współpraca z blogerami oraz działania w social media: Facebook i Instagram. Oba etapy akcji rozpoczynał ambient. W I etapie na warszawskim Krakowskim Przedmieściu pojawili się biali Mikołajowie, którzy wzbudzili duże ożywienie wśród przechodniów. W drugim na warszawskie ulice wyszły białe serca. W obu przypadkach przechodnie zachęcani byli, od dodania odrobiny \"\"czerwonego\"\" Mikołajom i sercom. Podczas ambientu przechodnie otrzymywali też informację o możliwości rejestracji w bazie Fundacji DKMS.
Akcja była punktem wyjścia do działań podjętych przez blogerów. Ich zaangażowanie miało na celu zwiększenie zasięgu i wzbudzenie zainteresowania fanów śledzących ich profile i blogi. Na czas trwania akcji została również przygotowana dedykowana komunikacja do social media powiązana tematycznie ze świętami.\"

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Do kampanii zostali włączeni influencerzy oraz dzięki współpracy pro bono z Indahash i bloSilesia mikroinfluencerzy. W pierwszej części angażowali się w swoich social media pokazując życie bez czerwonego, później tłumacząc jak #DajCzerwone jest istotne. W II etapie otrzymali przesyłkę kreatywną, zachęcającą do pomalowania serca na czerwono, zapisania się do bazy i opowiedzenia o akcji swoim fanom.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania odbiła się echem w docelowym jej kanale - mediach społecznościowych, docierając do osób, do których najbardziej zależało Fundacji czyli młodych, obojga płci, lubiących angażować się w akcje charytatywne. Wielu z nich zamieściło na Instagramie i Facebooku swoje zdjęcia zachęcające do rejestracji w  bazie oznaczając je tagiem #Dajczerwone.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Obydwie części kampanii zrealizowały założone cele. Pierwsza część - świąteczna - na poziomie 200%, druga - walentynkowa - na poziomie 162%. Celem były rejestracje w bazie, wyniki zliczono na podstawie wpiętego piksela Facebooka. Dodatkowo kampania wygenerowała ponad 35 000 reakcji różnego typu w social media, najlepszy post uzyskał 13 732 lajki.

Budżet kampanii

Dzięki współpracy pro bono z  influencerami i mikroinfluencerami udało nam się zminimalizować koszty kampanii, zwiększając tym samym znacząco jej zasięg.

 


Kreacja