Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Mukolife

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Roche Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Roche. Misją firmy jest wytyczanie nowych kierunków w medycynie zapewniających unikalne i skuteczne rozwiązania w trosce o zdrowie i życie człowieka. Każdego dnia prawie 700 polskich pracowników dokłada starań, aby pacjenci w Polsce mieli dostęp do nowoczesnych terapii. Firma angażuje się też w  wiele kampanii społecznych, mających na celu edukacj

Nazwa wykonawcy

Flywheel Public Relations

Data realizacji kampanii (od-do)

Prowadzona od 2012 roku

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

W Polsce na mukowiscydozę choruje ok. 2000 osób. Choroba ta stwarza ograniczone możliwości
spotykania się chorych ze sobą. Wynika to z faktu, że mogą przekazać sobie groźne dla zdrowia i życia bakterie. Dzięki projektowi Mukolife mogą spotykać się w wirtualnym świecie i motywować do działania.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem projektu jest integracja chorych poprzez tworzenie grup wymiany doświadczeń i informacji,wsparcie ekspertów, a także czerpanie z dobrych praktyk Ambasadorów Mukolife. Większość działań prowadzonych jest w środowisku on-line, gdzie chorzy i ich rodziny mogą chwalić się swoimi sukcesami, wzajemnie mobilizować do działania, opowiadać o marzeniach i wspierać się w walce z

chorobą.

Insight

W Polsce brak wirtualnej przestrzeni, gdzie osoby chore na mukowiscydozę bez ograniczeń mogą
pochwalić się swoimi sukcesami, wzajemnie mobilizować do działania, wspierać w walce z chorobą,skontaktować się z ekspertem, znaleźć kulinarne inspiracje, propozycje spędzenia wolnego czasu.

Określenie grupy docelowej

Rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę w wieku 0-5 lat
Młodzież – 12-19 lat
Dorośli – 20 lat + 

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

JAKIE JEST WEZWANIE DO DZIAŁANIA – CALL TO ACTION [200 znaków]
Dołącz do Mukolife i dziel się z innymi swoją wiedzą, energią, poszukuj informacji, zadawaj pytania. Bądź Ambasadorem Mukolife!

Hasło/slogan

Mukolife – Twój świat mukowiscydozy

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Jako 1. w Polsce z osobami chorymi na mukowiscydozę zainicjowaliśmy www.mukolife.pl i profil na FB. Publikowane są tam aktualności, wysokokaloryczne przepisy kulinarne, ciekawe wydarzenia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu. Ważną częścią projektu są Ambasadorzy. Na www prowadzą swoje blogi opowiadając o swoich wzlotach i upadkach w chorobie.

Jako 1. wraz z partnerami zainicjowaliśmy w Polsce obchody Światowego Dnia Mukowiscydozy.
W 2016 r. stworzyliśmy scenariusz lekcji na temat akceptacji dzieci chorych na mukowiscydozę. Wraz z filmem „Przyznaj się… nie zgadłbyś” dotarł on do prawie 50 000 nauczycieli. Powstała seria filmów instruktażowych nt. jak powinna wyglądać codzienna fizjoterapia (filmy na kanale YT Mukolife). Wznowione zostały: poradnik „W Cztery Oczy” o seksualności młodzieży i dorosłych oraz Informator dla rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę, zawierający najważniejsze informacje na temat choroby. Wydana została jedyna w swoim rodzaju „Książka Mukokucharsk

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Partnerami Mukolife są fundacja MATIO i Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą – dwie
najważniejsze organizacje zaangażowanie w problemy osób chorujących na mukowiscydozę –
UWIARYGODNIENIE PROJEKTU
Ambasadorzy Mukolife – osoby znajdujące w sobie chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami i
mających w sobie olbrzymią pasję życia – HUMAN STORY
Przedstawiciele środowiska medycznego – lekarze.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Działania projektu Mukolife prowadzone są z myślą o integracji środowiska osób chorych
mukowiscydozę. Media relations nie odgrywają w nim pierwszorzędnej roli, niemniej jednak temat
np. obchodów Światowego Dnia Mukowiscydozy poruszony został przez kluczowe tytuły.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Mukolife – rok 2016 w liczbach:
1983 polubień profilu na FB
20 Ambasadorów Mukolife
180 opublikowanych przepisów kulinarnych
130 propozycji wydarzeń kulturalnych (w ramach Informatora Mukokulturalnego)
treści FB Mukolife dotarły do ponad 200 000 osób
1700 pobrań scenariusza lekcji wychowawczej
ponad 1000 wyświetleń filmów instruktażowych na temat fizjoterapii

Budżet kampanii

Koszty działań zewnętrznych w 2016 r. - 90 tys. pln, w tym print i design, prowadzenie serwisów,
współpraca z Librusem – systemem informatycznym dla edukacji, koszty organizacyjne wydarzeń.

 


Kreacja

mukolife_barbara_wyszynska_poradnik_1.pdf

mukolife_scenariusz_lekcji_barbara_wyszynska_2.pdf