Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Young Arts Festival - Klasyka to też muzyka

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Young Arts

Nazwa wykonawcy

Fundacja Young Arts

Data realizacji kampanii (od-do)

czerwiec - lipiec 2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Muzyka poważna przez znaczącą cześć społeczeństwa postrzegana jest jako trudna, nudna. Jej hermetyczny świat, zamknięty jest w przestrzeni filharmonii i oper dużych aglomeracji miejskich. Mieszkańcy mniejszych miast często nie znają jej

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Young Arts Festival to pomysł na to aby muzykę klasyczną pokazać w nowoczesny i atrakcyjny sposób i zaangażować do słuchania jej w sposób bardziej interaktywny, codzienny, a nie koniecznie odświętny. Celem projektu było przełamanie stereotypów związanych z muzyką poważną, wyjście z tym gatunkiem do społeczności lokalnej małego miasta (Krosno woj. Podkarpackie). Pokazanie, że muzyka klasyczna jest!

Insight

Muzyka poważna nie musi być kojarzona wyłącznie z filharmonią. Nie musi być słuchana tylko przy okazji podniosłych wydarzeń. To muzyka, którą warto usłyszeć tak po prostu - na ulicy, w samochodzie czy wykonując codzienne domowe czynności

Określenie grupy docelowej

Mieszkańcy miasta Krosna i okolic szeroka grupa; Środowisko muzyczne: artyści, pedagodzy, studenci i uczniowie szkół muzycznych, melomanii; Media: opiniotwórcze, regionalne i branżowe

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zobacz klasykę inaczej. Daj się wciągnąć w słuchanie muzyki poważnej, poznaj ją!

Hasło/slogan

KLASYKA TO TEŻ MUZYKA
To przewrotne hasło miało pokazać, że klasyka istnieje w kanonie ogólnodostępnej muzyki, miało ono także przełamywać stereotypy związane z muzyką poważną.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Wychodząc z założenia, że istnieje ogromna potrzeba zmiany myślenia i budowania wizerunku muzyki poważnej, postanowiliśmy stworzyć niestandardowe wydarzenie muzyczne Young Arts Festival, które nie tylko wprowadzi nowy powiew powietrza w hermetycznym świecie muzyki, ale też poszerzy grono jej słuchaczy. Dlatego też postanowiliśmy zaprezentować ambitny repertuar wprost na ulicach miasta tak aby słuchacze mieli jak największą szanse się z nim zetknąć.Zaangażowaliśmy w to nowe przedsięwzięcie, przedstawicieli środowiska muzycznego – artystów, nauczycieli i mieszkańców miasta, zaskakując ich niekonwencjonalną formą komunikacji. Stworzyliśmy ciekawy program i interaktywną formę prezentacji muzyki poważnej, którą graliśmy przez tydzień w zaskakujących scenografiach przestrzeni miejskiej. Przez tydzień rytm Krosna wygrywali uczestnicy festiwalu. W multimedialnej i angażującej formule i z wykorzystaniem działań niestandardowych stworzyliśmy blisko 10 wydarzeń artystycznych, mówiących o klasyce

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Idea festiwalu mimo faktu, że było to zupełnie nikomu nie znane przedsięwzięcie uzyskała wsparcie Prezydenta Miasta Krosna, a także prestiżowej instytucji Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Zaangażowano do projektu lokalne instytucje kultury tj. Zespół Szkół Muzycznych, Centrum Dziedzictwa Szkła czy Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie czy międzynarodowych artystów

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Bezkosztowo pozyskano grono partnerów medialnych m.in. TVP2, TVP Kultura. W zaledwie 1,5 miesiąca informacja na temat wydarzenia pojawiła się w: ponad 150 mediach m.in. Pytanie na śniadanie, PRProgram 2 czy 4, ChilliZet, GazetaWyborcza, Onet oraz w 95% mediów lokalnych, 300 zmianek w SoMe - docierając do blisko blisko 20 mln osób -monitoring mediów

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Choć było to wydarzenie które po raz pierwszy zostało zorganizowane, udało się pozyskać na to środki od sponsorów, zaangażować ważnych partnerów, spowodować że mówiono o klasyce. Co najistotniejsze – festiwalowe koncerty i wydarzenia artystyczne zgromadziły blisko 5 tys. krośnian (to 10% populacji miasta), a festiwal zebrał wiele pochlebnych opinii

Budżet kampanii

 


Kreacja