Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016OWOCE I WARZYWA-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Kampania promująca program „Owoce i warzywa w szkole” realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.

Nazwa wykonawcy

Fabryka Komunikacji Społecznej s.c.

Data realizacji kampanii (od-do)

10.06.2016 r. – 31.07.2016 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Brak prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
Brak świadomości rodziców, że to oni mają największy wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych
swoich dzieci.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Zachęcenie rodziców do zwracania większej uwagi na jakość posiłków spożywanych przez dzieci w szkole oraz
sprawdzenia, czy placówka, do której uczęszczają ich dzieci, przystąpiła do unijnego programu „Owoce i 
warzywa w szkole”.
Idea: Promocja zdrowego odżywiania bez moralizowania, przy wykorzystaniu humoru, wpadającej w ucho
piosenki, z zaangażowaniem aktorów znanych grupie docelowej.

Insight

Chcę żeby moje dziecko miało zdrową dietę, ale nie mam kontroli nad tym, co spożywa w szkole.

Określenie grupy docelowej

Rodzice i opiekunowie uczniów klas 0-3.
Uczniowie klas 0-3

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Sprawdź, czy szkoła Twojego dziecka uczestniczy w programie „Owoce i warzywa w szkole”

Hasło/slogan

Czy rodzice wszyscy wiedzą, co ich dzieci w szkole jedzą?

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

wyprodukowano 3-minutową piosenkę i teledysk utrzymane w lekkiej, humorystycznej konwencji. Do muzyki Andrzeja Smolika śpiewali Julia Kamińska i Jarosław Boberek. Właściwą kampanię poprzedził etap teaserowy. Tydzień wcześniej w Internecie pojawiła się krótka zapowiedź pod nazwą "Hit lata 2016", w której wykonawcy trenowali przed nagraniem niezidentyfikowanego utworu.
wyprodukowano spoty 15-sekundowe i 30-sekundowe emitowane w stacjach telewizyjnych, VOD oraz serwisie YouTube.
Powstała aplikacja karaoke, dzięki której rodzice mogą wspólnie ze swoimi pociechami bawić się, odtwarzając tekst oraz choreografię piosenki. W promocję programu zaangażowano blogerów i portale popularne w grupie docelowej (parentingowe, kulinarne).

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

blogerzy parentingowi, kulinarni – publikacja materiałów promujących program, porad jak przemycać owoce i warzywa w diecie dzieci
dziennikarze - media relations
psycholog dziecięcy, dietetyk - uwiarygodnienie przekazu kampanii
Julia Kamińska, Jarosław Boberek - zaangażowanie aktorów znanych grupie docelowej z dubbingowanych przez nich filmów

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

145 publikacji w mediach na temat kampanii
liczba obejrzeń bezpłatnych: 96 113
uzyskanie bezpłatnej emisji spotu na antenie TVP
bezpłatna emisja piosenki „Czy rodzice wszyscy wiedzą?” w playliście PR Dzieciom

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Po kampanii liczba szkół biorących udział w programie zwiększyła się o 240 w stosunku do ubiegłego
roku (liczba przewyższyła cel zakładany przez ARR)​
w badaniu prowadzonym przez IRCenter.com kampania zajęła czwarte miejsce wśród najbardziej
popularnych i najlepiej zapamiętanych kampanii prozdrowotnych 2016 r.
ponad 63% spośród 8769 respondentów ankiety elektronicznej oceniło kampanię na ocenę

Budżet kampanii

Budżet 1 500 488,08 PLN brutto

 


Kreacja

https://owocowekaraoke.pl