Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2013

Kategoria konkursowa: Kampanie organizacji pozarządowych


RODZICE ODWOŁUJĄ REFORMĘ

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Zachęcenie rodziców do składania podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne. Referendum edukacyjne miało na celu m.in. odwołanie reformy, w myśl której sześciolatki mają być obowiązkowo posyłane do szkoły. ...

więcej

Bardzo Dobre Maniery

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Od 2001 roku, w ramach programu "Godne Dzieciństwo", Polski Czerwony Krzyż finansuje ciepłe posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach na terenie całej Polski. W ciągu ostatnich 12 lat wydano ich ponad 7 000 000. Tymczasem niedożywieniem zagrożonych jest w Polsce ponad 700 000 dzieci (raport Głównego ...

więcej

Litr Paliwa Zamiast Piwa

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii jest zebranie paliwa potrzebnego na dowóz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością na rehabilitację. Pomagamy podopiecznym placówek Stowarzyszenia Na Tak ponieważ ich niepełnosprawność nie pozwala im korzystać z transportu miejskiego. Dla każdej osoby chcemy zebrać 300 litrów paliwa, by przez ...

więcej

OGLĄDAM, CZUJĘ, MYŚLĘ – MŁODZI W KINIE

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było: • Pokazanie, że kontakt z ambitnym, nieszablonowym kinem to jeden z najważniejszych sposobów kształtowania osobowości, światopoglądu, wrażliwości młodych ludzi. • Zaproponowanie młodzieży artystycznego kina, jako alternatywy dla komercyjnych produkcji i telewizji • Zachęcenie ...

więcej

Kampania społeczno-edukacyjna "Gen Wolności"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania społeczna "Gen Wolności" to przede wszystkim dążenie do jakościowej zmiany postrzegania patriotyzmu przez młode pokolenie. Celem kampanii jest budowanie nowoczesnego-obywatelskiego patriotyzmu i promowanie rodzimej kultury, w nawiązaniu do bogatej historii Polski. Za pomocą różnych środków ...

więcej

Żyję, bo biorę!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel: zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy młodych ludzi chorujących na cukrzycę typu 1. Są to: - mylenie cukrzycy typu 1 z cukrzycą typu 2 i związane z tym przekłamania, stygmatyzacja, stereotypy - niechęć, wykluczanie osób chorych na cukrzycę, obawa przed zarażeniem się od nich - traktowanie ...

więcej

Akademia Ludzi Pozytywnych

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

„Akademia Ludzi Pozytywnych” w niekonwencjonalny sposób podchodzi do przełamywania stereotypów społecznych. Kampania przedstawia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w zaskakującej społecznie sytuacji, z jednej strony jako profesorów - tych, od których można się uczyć pozytywnych zachowań, z drugiej ...

więcej

"Komornik nie zabiera. Komornik oddaje"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem społecznego postrzegania komorników sądowych poprzez przypomnienie podstawowej idei przyświecającej tej funkcji. W obiegowej opinii komornicy widziani są jako ci, którzy coś komuś zabierają, podczas gdy ich misja polega właśnie na pomaganiu wierzycielom ...

więcej

RODZICE: ODWAŻCIE SIĘ MÓWIĆ!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

• Zwrócenie uwagi na fakt, iż homoseksualność nie dotyczy tylko osób homoseksualnych, ale także ich rodzin (rodziców) • Pomoc rodzicom i rodzinom osób homoseksualnych w zaakceptowaniu orientacji seksualnej swojego dziecka ...

więcej

Paka dla Bezdomniaka

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie CSR (w tym CRM)

Zaangażowanie Polaków w zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Korabiewicach i wsparcie tym samym działalności Fundacji VIVA! Pokazanie, że życie każdego zwierzęcia jest dużą wartością i każdy może udzielić wsparcia niewielkim nakładem kosztów. ...

więcej

Kampania społeczna „Jestem ze wsi!”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Cel: uświadomienie Polakom, że wszyscy mamy wiejskie korzenie i przekonanie ich, że nie należy się tego wstydzić; pokazanie, że pogarda wobec wiejskości jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i języku; walka z negatywnymi konotacjami słów „wieśniak”, „wieśniactwo”, „wiocha”; pokazanie bogactwa i ...

więcej

Kręci nas życie! Projekt realizowany przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ we współpracy ze Stowarzyszeniem MUSTANG.

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, postrzeganie ich nie przez pryzmat wózka inwalidzkiego lecz jako pełnowartościowych, aktywnych ludzi. Przełamywanie schematów postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezaradnych życiowo, a tym samym przyczynienie się do kształtowania właściwych ...

więcej

WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

-Uświadomienie rosnącego zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu -Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czynników mających wpływ na rozwój uzależnienia -Zachęcenie osób w grupach ryzyka do szukania alternatyw wirtualnej rzeczywistości ...

więcej

ŻYWIOŁY DUSZY

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania społeczna „ŻYWIOŁY DUSZY” została stworzona z myślą o wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszyć jej będzie dyskusja, akcje, imprezy, warsztaty na temat kluczowych elementów zdrowia psychicznego oraz form terapii pomagających w integracji społecznej osób chorujących psychicznie. ...

więcej

Zostań SuperW

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem Kampanii SuperW było zaangażowanie do projektu SZLACHETNA PACZKA min. 8350 wolontariuszy z całej Polski. W efekcie udało się zaangażować 9300 SuperW, którzy dotarli do 17684 rodzin w potrzebie. W ten sposób połączyli w tzw. mądrej pomocy ponad 617000 osób. ...

więcej

Adoptuj Pszczołę

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem akcji jest zwiększenie świadomości problemu wymierania pszczół i owadów zapylających i podkreślenie znaczenia tych owadów dla ludzi - dostępność 1/3 pokarmu spożywanego przez ludzi uzależniona jest od pracy owadów zapylających. Dodatkowym celem było uświadomienie czynników wpływających na ten stan ...

więcej

Projekt Test – Pokolenie Minus

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Projekt Test – Pokolenie Minus to kampania zachęcająca kobiety w ciąży do zadbania o zdrowie swojego dziecka poprzez wykonane testu na HIV. ...

więcej

Kampania na Rzecz Zdrowego Starzenia Się

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Wg danych GUS polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie co rodzi poważne implikacje ekonomiczne, zdrowotne i społeczne. Celem kampanii było zaangażowanie administracji i polityków w prace nad stworzeniem nowych rozwiązań dla zdrowego starzenia się społeczeństwa. Krótkoterminowy ...

więcej

"Liczy się CZAS"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Co 6 sek. na świecie ktoś umiera na udar mózgu. W Polsce dochodzi do ok. 70 tyś zachorowań rocznie. Mimo tego, że jest to tak częsta choroba, wielu Polaków myli udar mózgu z udarem słonecznym, nie wie jakie są objawy choroby i jak ważne jest szybkie wezwanie pogotowia, które może pomóc przeciwdziałać ...

więcej

"Wyskocz na chwilę z kapci"

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Polacy są mało aktywnym fizycznie społeczeństwem. Prawie 90% obywateli Polski prowadzi siedzący tryb życia.Brak ruchu może wpływać negatywnie na stan zdrowia.Celem kampanii była promocja wiedzy na temat profilaktyki udaru oraz pokazanie, że aktywność może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.Wyeliminowanie ...

więcej

Pieniądze mogą pokonać raka

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

KATEGORIA: Kampanie 1%

Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwa, że rak - kojarzony niemal jednoznacznie ze śmiercią - jest chorobą, którą można pokonać dzięki środkom finansowym. Co więcej istnieje Fundacja Alivia, której jednym z działań jest finansowa pomoc skierowana właśnie do chorych na nowotwory złośliwe, które ...

więcej

Pola Nadziei – radość pomagania

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy ludzi u kresu życia i powinności społeczeństwa dotyczącej otoczenia ich odpowiednią opieką. 2. Dotarcie z informacją o prowadzonej przez Hospicjum działalności do osób terminalnie chorych i ich bliskich. 3. Pozyskanie wsparcia finansowego dla prowadzonej ...

więcej

Obywatele decydują

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Pośredni: Włączenie na stałe do polskiego dyskursu publicznego (medialnego, społecznego, eksperckiego) tematu narzędzi demokracji uczestniczącej, przede wszystkim Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU) oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych. (działania propagatorskie) Bezpośredni: Zwiększenie ...

więcej

Kampania społeczna „Palenie jest słabe”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel: - stworzenie mody na niepalenie, przekonanie gimnazjalistów, że „palenie jest słabe”, pokazanie alternatywy dla palenia, wytworzenie postawy asertywnej - edukacja w zakresie szkodliwości palenia, aspektów zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych, ale pozbawiona wymiaru „moralizatorskiego” - ...

więcej

"tata Julki" - ojciec ambitnie do końca gra

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Celem było zebranie środków na operację serca 1,5 rocznej dziewczynki. Julka ze względu na bardzo zły stan była hospitalizowana, media nie miały do niej dostępu, co uniemożliwiło nagłośnienie problemu tradycyjnymi ścieżkami oraz zebranie środków na operację do której pozostało kilka dni. Brakującą kwotą ...

więcej

Po prostu Położna

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest uświadomienie kobiet, że od 21. tygodnia ciąży raz w tygodniu, a od 32. tygodnia ciąży dwa razy w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnych spotkań edukacyjnych z położną, podczas których zapewni im ona m.in. emocjonalne wsparcie, przygotuje do porodu, pomoże w opracowaniu planu opieki ...

więcej

PSZCZOŁA - Pokoje Życzliwości - czujesz to? Wrzuć piątaka!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania miała na celu przede wszystkim pozyskać fundusze na tworzenie kolejnych "Pokoi Życzliwości" - szpitalnych świetlic a także zwiększyć społeczną wrażliwość na sytuację polskich szpitali. Celem kampanii było także szerzenie idei crowdfundingu oraz CSR, czyli odpowiedzialnego biznesu, zaangażowanie ...

więcej

„Nie mażę się, ale marzę o…”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Kampania zakładała rozpropagowanie wiedzy i podjęcie dyskusji społecznej oraz wpłynięcie na zmiany postaw i zachowań wobec rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko. Celem były też bezpośrednie działania na rzecz takich rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych zadaniach, czyli przeciwdziałanie ich ...

więcej

Seks w moim mieście

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cel ogólny - ograniczenie liczby zakażeń HIV w grupie MSM – cel ten ma charakter długofalowy. Cel szczegółowy - zwiększenie świadomości MSM dotyczącej konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki następującym zadaniom: zwiększonemu zaangażowaniu personelu ...

więcej

"WAŻNIEJSZE NIŻ SM"-2 edycja kampanii SM-WALCZ O SIEBIE!

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zbudować świadomość tego, że mimo iż Stwardnienie Rozsiane jest chorobą, cieżką, przewlekłą właściwa terapia rozpoczęta na wczesnym etapie coraz częściej daje szansę na w pełni normalne funkcjonowanie. Rok 2013 wg międzynarodowej organizacji zajmującej się stwardnieniem rozsianym- EMSP, to rok ludzi ...

więcej