Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce ekologicznej


Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Wykreowanie mody na nieśmiecenie nad Wisłą. Zaangażowanie użytkowników nadwiślańskiej przestrzeni zarówno na etapie przygotowań całej akcji, jak i w trakcie jej trwania, do aktywnego współudziału. Zmiana podejścia mieszkańców i bywalców do przestrzeni publicznej nad Wisłą w Warszawie. Zaplanowanie ...

więcej

Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe. ...

więcej

Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej realizowany w przedszkolach - NOMINOWANA 2015

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Cele programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”: 1. nauka o otaczającym świecie przyrody i jej darach, 2. zapoznanie dzieci z zasadami ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, 3. kształtowanie w dzieciach właściwych nawyków zdrowego odżywiania, 4. wzrost świadomości ekologicznej ...

więcej

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ...

więcej

Nauczymy Was szacunku - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Kampania była realizowana, aby uświadomić turystów i mieszkańców Podhala, że góry to wspólna przestrzeń ludzi i niedźwiedzi. Celem był wzrost świadomości zagrożeń dla ludzi ze strony niedźwiedzi oraz zagrożeń dla niedźwiedzi ze strony ludzi. Kampania promowała właściwe zasady zachowania na terenie chronionym, ...

więcej