Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnej


„Zgoda na życie” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachę-cenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów i zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego oraz przekonanie o konieczności postępowania zgodnie z wolą zmarłej ...

więcej

Organizm w dobrym nastroju - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Mieliśmy dwa główne cele: 1. Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze - zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia. 2. Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u jak najszerszej grupy odbiorców. ...

więcej

Boskie Matki - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem działań jest budowanie świadomości, że w ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko oraz zapewnienie kobietom w ciąży chorym na raka profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej opieki. ...

więcej

Kubek, z którego piła osoba zakażona HIV - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ...

więcej

Hivokryzja. Wyleczmy się. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ...

więcej

Sztafeta Jubileuszowa POLRUN - NOMINOWANA

KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Czy 80-lecie firmy może połączyć 4 tys. pracowników rozsianych po całej Polsce? Tak, jeśli przyświeca mu wspólny cel. Sztafeta Jubileuszowa POLRUN powstała by zintegrować pracowników wszystkich lokalizacji firmy wokół motta Ludzie Pomagają Ludziom i spełnić wakacyjne marzenia dzieci z domów dziecka.. ...

więcej

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ...

więcej

Śniadanie Daje Moc - ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cele programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc: 1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 2. Zaangażowanie nauczycieli, opiekunów i rodziców w kwestie prawidłowego odżywiania ucznia 3. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – ...

więcej

„Nie odkładaj macierzyństwa na potem.”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

- wywołać debatę o macierzyństwie jako coraz trudniej dostępnym dobru i niezaspokojonym pragnieniu wielu kobiet. - przedstawić je jako wartość. Nie jako obowiązek czy opresję, ale naturalne pragnienie, które świat mocno ogranicza. - osadzić antykoncepcję hormonalną (OCP) w kontekście w jakim pojawia ...

więcej

Stawka to Życie. Zastawka to Życie. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Budowa wśród Polaków (pacjentów, lekarzy, mediów, decydentów) świadomości zalet innowacyjnego zabiegu - przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) i potrzeb dzisiejszego starzejącego się społeczeństwa. Służy przybliżeniu możliwości, jakie daje ten zabieg osobom, które nie kwalifikują się ...

więcej

Płuca Polski

KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania realizowana jest w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Działania prowadzone są, aby edukować ludzi czym jest POChP, jakie są jej objawy i czynniki ryzyka. Kampania ma uświadomić społeczeństwo, że wcześnie wykonane badanie spirometryczne ...

więcej

#OddajSerce

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii była promocja transplantacji wśród użytkowników nowych mediów i skłonienie ich do podjęcia niezwykle szlachetnej decyzji, czyli podpisania oświadczenia woli. ...

więcej

Kampania CHWILE ŻYCIA - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1%

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

CHWILE ŻYCIA miała za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na wysokie koszty leczenia onkologicznego, które często pacjenci muszą ponieść sami (kwoty dochodzące do 50 tys.zł/m-c). Celem kampanii było naświetlenie społeczeństwu problemu ograniczonego dostępu do innowacyjnego leczenia onkologicznego, nakłonienie ...

więcej

Poukładaj sobie raka - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę bezpłatnej pomocy psychoonkologicznej. Jednocześnie wspierała działania Stowarzyszenia UNICORN, które od 16 lat pomaga chorym na raka, a w 2014 roku utworzyło Centrum Psychoonkologii w Krakowie. Celem akcji było poinformowanie osób z chorobą nowotworową ...

więcej