Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie


MIĘSO

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Nasza reklama społeczna miała na celu zwrócenie uwagi na cierpienie zwierząt w procesie przemysłowej hodowli "mięsa". Chcieliśmy się odwołać do ludzkiej empatii, za pomocą pewnej paraboli: wyobraź sobie, że jesteś na miejscu zwierzęcia. Problemem, z którym chcieliśmy się zmierzyć była zarówno ludzka ...

więcej

Mój Kot Ma Dom - akcja społeczna

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Promocja świadomych i odpowiedzialnych adopcji zwierząt oparta na foto-reportażach z domów zwierzaków, które już posiadają swoich opiekunów. Adopcję rozumiemy w jej słownikowym znaczeniu - wykluczamy jedynie z udziału osoby czerpiące zyski ze swoich podopiecznych. Celem akcji jest także edukowanie w ...

więcej

”O szczęściu” - akcja społeczna przybliżająca temat szczęścia mieszkańcom Warszawy. Projekt składał się z magazynu o Szczęściu, debaty, indywidualnej wypowiedzi uczestników projektu.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Dzięki projektowi O szczęściu odbiorcy dowiedzieli się więcej o temacie Szczęścia, przedstawiliśmy 7miu według nas kluczowych myślicieli i ich przemyślenia na temat szczęścia. Zainspirowaliśmy i pokazaliśmy uczestnikom projektu jak mogą wpływać na poziom swojego szczęścia poprzez wykonywanie konkretnych ...

więcej

Bloger społeczny & blogerki dla spółdzielni - promocja podmiotów ES www.celinachelkowska.wordpress.com

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Kampania ma na celu darmową promocję podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie promocyjne i marketingowe PES oraz szerzenie działalności PES większemu gronu społecznemu poprzez zapoznawanie ich z produktami opisywanych spółdzielni socjalnych.Ma docierać do ludzi lubiących kupować społecznie i odpowiedzialnie. ...

więcej

"AD REM - Klaudia, Adrian"

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

Kampania ma na celu w przewrotny sposób zwrócić uwagę, na problem dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, a także naświetlić działalność mało znanego, łódzkiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM". ...

więcej