Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2010

Kategoria konkursowa: Inicjatywy lokalne


„RoweRowe Piątki”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Kampania Społeczna „RoweRowe Piątki” - wystarczy tak niewiele – ulubiona sukienka, rower i poczucie swobody gwarantowane! Porzuć rutynę, wsiądź na rower, a okaże się, że w kolejny banalny piątek na pewno coś się zdarzy... ...

więcej

Dumny Białystok

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Poznanie nastrojów mieszkańców naszego miasta. Przeprowadzenie społecznej analizy i diagnozy. Chcieliśmy podnieść morale mieszkańców Białegostoku pokazując, że nasze miasto to nie tylko Zamenhof, disco polo, czy Kononowicz. Kampania skierowana do mieszkańców i bywalców naszego miasta - 16-40 lat. ...

więcej

Przeciwdziałaj dyskryminacji - to nie jest trudne!

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Cel: Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno – kulturalnym środowisk lokalnych Grupa docelowa: instytucje i organizacje działające w społecznościach lokalnych pragnące realizować działania przyczyniające się do ograniczenia zjawiska dyskryminacji i wykluczenia społecznego ...

więcej

MOTOCYKL RATUNKOWY DLA RYBNIKA

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Projekt jest autorstwem stowarzyszenia : Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika. Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom miasta Rybnika problemu z dojazdem, w możliwie krótkim czasie, zespołu ratunkowego do osoby oczekującej na pomoc . ...

więcej

Działalność Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi zajęcia dla ludzi po urazie rdzenia kręgowego oraz dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa i ich rodzin. W ramach naszych działań prowadzimy zajęcia usprawniające dla naszych podopiecznych, prowadzimy szkolenia dla studentów, wolontariuszy, propagujemy rugby na w ...

więcej

Kampania społeczna „112 zgłoś się – do czego służy numer alarmowy 112”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Kampania przeprowadzona na terenie powiatu bełchatowskiego ma na celu zaznajomienia mieszkańców z istotą funkcjonowania numeru alarmowego 112. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy powiatu, bowiem nie ma wyodrębnionej grupy,która mniej lub więcej orientuje się na temat zasad wykorzystania tego numeru ...

więcej