Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy lokalne


Warszawiacy na start. Bieganie łączy pokolenia.Promujemy zdrowy i aktywny styl „życia biegacza”. Bieganie to cel, pasja, przełamanie barier i samookreślenie. To moje powody. Jestem biegaczem.

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Każdy biega z innego powodu, każdy może znaleźć swój własny cel, każdy może stać się częścią tej społeczności, każdy może poczuć magię wspólnego poświęcenia. Nasz cel to wytworzenie powszechnej świadomości tych faktów, a dzięki temu: · Wykreowanie mody na bieganie. · Popularyzacja wiedzy o idei maratonu. · Promocja ...

więcej

„Motocyklem bezpieczniej…miedzy samochodami” - „Miejsca wystarczy dla wszystkich”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Celem jest promocja bezpiecznego i prawidłowego sposobu jazdy motocyklem oraz poprawa kultury i zachowań kierowców na miejskich drogach, wraz ze zmianą wizerunku motocyklistów w społeczeństwie. Kampania ma popularyzować wiedzę wśród kierowców z zakresu przepisów ruchu drogowego w kwestii poruszania się ...

więcej

Pomagaj tak, jak KNUR - owski Wolontariusz

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Cel to promowanie idei wolontariatu - knurowskiego wolontariatu, osób, które są aktywnymi wolontariuszami, czyli działają bezinteresownie i nie otrzymują za tą wykonaną pracę społeczną wynagrodzenia finansowego i przeprowadzają działania na rzecz knurowskiej społeczności lokalnej, np. w ramach wybranej ...

więcej

„Pamiętaj o Mamach”

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Przekazanie wiedzy, zmiana postaw i zachowań. Promowanie dobrych praktyk. Celem akcji było zwrócenie uwagi pasażerów oraz pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie- KM” na osoby podróżujące z małymi dziećmi – uczulenie na życzliwą pomoc poprzez np. ustąpienie miejsca siedzącego czy wniesienie wózka. Nie ...

więcej

Odkrywamy Pomorskie

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Głównym celem kampanii było pokazanie niesłyszącym jakie piękne są miejsca w Polsce. Drugim celem było uświadomienie słyszącym, że głusi też mogą być turystami. Jest to próba udowodnienia, że osoby niesłyszące są takie same jak słyszący - tylko nie słyszą. ...

więcej

Fundusze Europejskie dla Małopolski. To się w ramach nie mieści!

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Nowoczesna i bogata Małopolska to efekt funduszy europejskich oraz kreatywności i przedsiębiorczości jej mieszkańców - wzmocnienie tożsamości regionalnej i poczucia dumy z bycia Małopolaninem. Wskazanie na pozytywne zmiany w tożsamości Małopolan, których bezpośrednią przyczyną są projekty finansowane ...

więcej

"Zła opinia będzie się za Tobą ciągnąć"

KATEGORIA: Inicjatywy lokalne

Link do 4 spotów: http://www.krosno24.pl/informacje.php3?id=4248 Celem kampanii jest wieloaspektowa zmiana postawy/mentalności właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach. Wieloaspektowa, bo: -przekonuje, że sprzątanie po swoim psie nie jest żadnym wstydem, lecz wyrazem troski o ...

więcej