Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych


Historia Prawdziwa

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczamy pośrednich bądź bezpośrednich korzyści z Funduszy Europejskich. CEL GŁÓWNY: Wzrost świadomości wśród obywateli, że w swoim codziennym życiu doświadczają, pośrednio bądź bezpośrednio, korzyści z Funduszy Europejskich ...

więcej

Dzieciaka i Loco przygody w sieci

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Uświadomić najmłodszych internautów oraz ich rodziców o zagrożeniach wynikających z nieostrożnego korzystania z internetu oraz sposobach jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy jest już na to za późno. ...

więcej

Poznaj swoją Naturę

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

- podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności - wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000 - przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura ...

więcej

Dom, który dla mnie oszczędza

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Zachęcenie inwestorów indywidualnych do stawiania domów w technologii pasywnej, energooszczędnej i instalacji odnawialnych źródeł energii, poprzez budowanie świadomości opłacalności takiej inwestycji – wprawdzie są droższe od standardowych, ale szybko się zwrócą dzięki niższym rachunkom. ...

więcej

Stop zwolnieniom z WF-u

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

MSiT mając na uwadze niepokojące dane dotyczące pogarszającego się stanu aktywności fizycznej, spadku poziomu sprawności oraz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przygotowało akcję Stop zwolnieniom z WF. Jej celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, stworzenie ...

więcej

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu, a Polacy rzadko z własnej inicjatywy wykonują test w kierunku HIV. Wg badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń. Kampania miała na celu zachęcenie środowiska medycznego do zapoznania się z rekomendacjami ...

więcej

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. ...

więcej

Smutny Autobus

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podróży autobusami. E-usługa Bezpieczny Autobus umożliwia szybko i wygodnie sprawdzić, czy autobus ma aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zależało nam, aby przy bardzo ograniczonych środkach na promocję, zbudować świadomość e-usługi. ...

więcej

Zobacz. Przeżyj. Kampania informacyjna EKOBEZPIECZNIE

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Policjanci szukając pomysłu na zobrazowanie problemu związanego z nierozważnymi zachowaniami podczas wypoczynku nad wodą tak, by przyniósł on pozytywny skutek uznali, że próba spojrzenia na niebezpieczeństwo oczami osoby, która się topi, wejście w jej skórę, zapadnie widzom – odbiorcom kampanii w pamięć ...

więcej

"10 mniej. Zwolnij!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest zmiana percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego, które będą miały wpływ na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Tematem kampanii jest prędkość i jej wpływ na powstawanie i konsekwencje wypadków drogowych.Niedostosowana do panujących warunków ruchowych ...

więcej

"Segregujesz… i śmiecisz mniej!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

- zmiana zachowań konsumentów w kierunku segregowania śmieci - kreowanie mody na segregowanie śmieci ...

więcej

Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Głównym celem kampanii było poinformowanie społeczeństwa o możliwości korzystania z pierwszego w Polsce w pełni wdrożonego e-Urzędu: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) a także zwiększenie liczby odwiedzin i liczby założonych profili użytkowników na pue.zus.pl. Celem drugorzędnym było budowanie ...

więcej

Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy - "Diabeł"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii była zmiana postaw społecznych Polaków wobec bicia dzieci, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania kar cielesnych. Kampanię oparto na corocznym raporcie Rzecznika Praw Dziecka, który wskazuje, że 61% polskiego społeczeństwa akceptuje kary cielesne w wychowaniu (TNS ...

więcej

Jestem mamy i taty

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców. Kampania była również protestem przeciw instrumentalnemu traktowaniu dzieci i niejednokrotnie szantażowi emocjonalnemu, zmuszającemu do opowiedzenia się tylko za mamą albo tatą, w sytuacji dla nich trudnej ...

więcej

Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę) Kampania informacyjna w ramach projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

- Podniesienie świadomości i wzrost wiedzy obywateli państw trzecich na temat przestępstw z nienawiści w kontekście prawa polskiego i sposobów postępowania w razie zaistnienia takiego przestępstwa. - Wzrost świadomości cudzoziemców na temat przysługujących im praw. - Kreowanie wśród imigrantów aktywnych ...

więcej