Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm


„PROSTATA NA LATA” - Runda Druga.Kampania promująca zdrowie mężczyzn podczas Euro 2012.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat raka gruczołu krokowego, wsparcie pacjentów onkologicznych w ich walce z chorobą, przełamanie wstydu i tabu związanego z chorobami gruczołu krokowego. Nowotwór prostaty jest uleczalny, jeśli jest odpowiednio wcześnie wykryty, stąd potrzeba edukacji i badań ...

więcej

Jeżdżę z Głową - kampania na rzecz bezpieczeństwa młodych rowerzystów w ruchu drogowym

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

W 2012 r. Fundacja BGŻ uruchomiła I edycję programu edukacyjnego „Jeżdżę z Głową” kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Jego celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, propagowanie wiedzy na temat zmian w przepisach, kształtowanie odpowiedzialnych ...

więcej

"Pozory mylą, dowód nie"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim poprzez wzrost świadomości zagrożeń związanych z wczesną inicjacją alkoholową młodych ludzi. Celem kampanii jest uświadomienie dorosłym (sprzedawcom, rodzicom) ich kluczowej roli w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu młodych ludzi. Kampania ...

więcej

ZATRUDNIJ ASA

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Główne cele projektu Zatrudnij ASa: 1. Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (ASD – ang. autism spectrum disorders) na rynku pracy oraz zmniejszenie zjawiska ich wykluczenia społecznego i zawodowego 2. Promocja idei Zatrudnij ASa wśród szerokiego grona pracodawców, prezentacja ...

więcej

Rejsy Odkrywców 2012 - w maju na Zawiszy

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Rejsy Odkrywców to prawdziwe, pełnomorskie rejsy, w których biorą udział dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, przemocą, patologią. To inicjatywa dwóch zapalonych żeglarzy, jednocześnie przyjaciół i wspólników, na co dzień prowadzących firmę, którzy postanowili zaszczepić swoją pasję innym. Punktem ...

więcej

JA-TY-JEMY. JAKIE MATKI, TAKIE DZIATKI

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem było zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości Polaków. Co piąte dziecko ma nadmierną masę ciała. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością wzrosła trzykrotnie. W dużym stopniu odpowiedzialność za to ponoszą rodzice, którzy nieświadomie przekazują złe wzorce żywieniowe. ...

więcej

ZOSTAŃ SUPER BOHATEREM

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Zachęcenie pracowników Grupy BOŚ do udziału w programie wolontariatu prac. Postawy: 1) zmiana podejścia od bierności, poprzez zaciekawienie, do zaangażowania w wolontariat, 2) obalenie stereotypu, że wolontariat to domena wrażliwych kobiet, pokazanie że jest to aktywność dla wszystkich, niezależnie od ...

więcej

Narodowy Test Słuchu 2012

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem ogólnym było zwrócenie uwagi na dotykające coraz większą liczbę Polaków problemy zaburzeń słuchu. Ponadto podczas Narodowego Testu Słuchu każdy chętny mógł wykonać bezpłatne testy słuchu przeprowadzone w 78 polskich miastach. Akcja informacyjna towarzysząca kampanii łamała stereotyp wady słuchu ...

więcej

A+B = Absolutnie Bezpieczni

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Głównym celem projektu przeprowadzonego przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Motocyklistów MotoAutostrada było zwiększenie świadomości zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród motocyklistów i kierowców samochodów jako współużytkowników dróg. Istotnym ...

więcej

„Biało-czerwona na białym” – Wystawa z okazji Dnia Flagi RP

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Przez prezentację dokonań polskich naukowców, żeglarzy, podróżników i alpinistów, wskazanie pozytywnego przekazu związanego z poczuciem przynależności narodowej,co w dobie rodzących się ruchów faszyzujących jest istotnym wskazaniem prawidłowych postaw i prawdziwych powodów do dumy narodowej; zmiana, ...

więcej

111 Minut Do Kariery

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Z setek rozmów kwalifikacyjnych wiemy, że młody Polak debiutujący na rynku pracy nie ma wystarczających umiejętności autoprezentacyjnych, nie potrafi przedstawić pracodawcy swoich mocnych punktów a tym samym obniża swoje szanse. Work Express jako firma odpowiedzialna społecznie stawia sobie za zadanie ...

więcej

"Bezpiecznie do celu!" - kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii jest prewencja wypadków drogowych poprzez edukację. W 2012 roku kampania "Bezpiecznie do celu!" adresowana była do dzieci z klas podstawowych 1-4. Chodzi o edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wpojenie określonych zachowań, reakcji na drodze, a także wpojenie nawyku noszenia ...

więcej