Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych


Moni i Uszko czyli savoir vivre w teatrze

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było zachęcenie dzieci, aby wspólnie z rodzicami zaczęły zwracać uwagę na to jak odpowiednio zachować się w teatrze ...

więcej

„Zgoda na życie” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachę-cenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów i zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego oraz przekonanie o konieczności postępowania zgodnie z wolą zmarłej ...

więcej

Organizm w dobrym nastroju - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Mieliśmy dwa główne cele: 1. Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze - zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia. 2. Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u jak najszerszej grupy odbiorców. ...

więcej

Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Wykreowanie mody na nieśmiecenie nad Wisłą. Zaangażowanie użytkowników nadwiślańskiej przestrzeni zarówno na etapie przygotowań całej akcji, jak i w trakcie jej trwania, do aktywnego współudziału. Zmiana podejścia mieszkańców i bywalców do przestrzeni publicznej nad Wisłą w Warszawie. Zaplanowanie ...

więcej

Zgazu Tanoga - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Wg statystyk 21% wszystkich wypadków powodują młodzi mężczyźni (18-24) lata. 40% z tych wypadków jest skutkiem zbyt szybkiej jazdy. Nagraliśmy wiralowy spot, który miał uświadomić młodym kierowcom zagrożenie płynące z brawury za kierownicą. Spot wspierany był komunikacją w social media i działaniami ...

więcej

KULTURA NIE BOLI - ALE JAZDA... - NOMINOWANA 2015

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest wzrost świadomości i edukacji grupy docelowej korzystającej z miejskich środków lokomocji, przez czynny udział w kampanii (młodzież ZSP w Częstochowie), czy bezpośredni jej odbiór. Kampania porusza tematy naszych zachowań w przestrzeni publicznej, na przystankach, w tramwajach, autobusach, ...

więcej

„Bez PITU PITU” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie związane z marketingiem miejsc i rozwojem regionalnym

Głównym celem było zachęcenie osób, które mieszkają i pracują w Warszawie, a odprowadzają podatek dochodowy PIT w innych miastach, aby w tym roku zapłaciły go w stolicy. Celem pośrednim był wzrost świadomości wszystkich mieszkańców Warszawy o roli funduszy pochodzących z podatku dochodowego PIT dla ...

więcej

Takie prawo, że można

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było poinformowanie konsumentów, że istnieją przepisy, które chronią ich przy robieniu zakupów. Okazją do jej przeprowadzenia była zmiana prawa związanego z handlem w sieci i sklepach stacjonarnych. Przekaz skupił się na dwóch uprawieniach konsumenckich – prawie do odstąpienia od umowy ...

więcej

Narodowa Loteria Paragonowa

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Uświadomienie Polakom, że mają wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i zdrowej konkurencji między nimi. Zbudowanie postaw obywatelskich przez wyrobienie nawyku brania i wydawania paragonów. Podkreślenie roli paragonu oraz jego ...

więcej

Lataj z głową

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Wzrost bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez uświadomienie wszystkim miłośnikom bezzałogowego latania, że wyglądające jak zabawka drony podlegają przepisom prawa lotniczego, za którego złamanie grożą poważne konsekwencje. W kampanii apelowaliśmy o rozważne i odpowiedzialne latanie. ...

więcej

Miasto to też Twój dom

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

1. Uświadomienie mieszkańców Lublina o konieczności sprzątania po psach, wywołanie postawy akceptacji dla właścicieli, którzy wykonują tę czynność. 2. Nabycie nawyku sprzątania i wzrost liczby właścicieli psów, którzy zamiast poczucia dyskomfortu, przyjmą zakładaną postawę. 3. Uświadomienie współodpowiedzialności ...

więcej

Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ...

więcej

Bicie, czas z tym skończyć - Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Kampania upowszechnia wiedzę o zakazie bicia dzieci, zwiększa gotowość obywateli do reagowania na przemoc wobec dzieci, ...

więcej

Nauczymy Was szacunku - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Kampania była realizowana, aby uświadomić turystów i mieszkańców Podhala, że góry to wspólna przestrzeń ludzi i niedźwiedzi. Celem był wzrost świadomości zagrożeń dla ludzi ze strony niedźwiedzi oraz zagrożeń dla niedźwiedzi ze strony ludzi. Kampania promowała właściwe zasady zachowania na terenie chronionym, ...

więcej

Odwaga ratuje życie – kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania miała zadanie przypomnieć, że od podejmowanych przez dzieci i młodzież decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Podczas kampanii RPD zwrócił uwagę, że w świadomości społecznej odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, a tym czasem to przede wszystkim umiejętność podejmowania ...

więcej

"NBP nie wyklucza"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

„NBP nie wyklucza” to kampania mająca na celu informowanie o podstawach finansów i ekonomii osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim słuchu, wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną, jak również dzieciom w wieku 1-9 (w tym dzieciom z niepełnosprawnościami). Kampania ma umożliwić ...

więcej

„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. ...

więcej

Każdy adres jest ważny

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Podniesienie świadomości odbiorców na temat znaczenia aktualnych, urzędowych danych adresowych (m.in. zawierających współrzędne geograficzne) w codziennym życiu. Dane adresowe mają istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich danych mielibyśmy ...

więcej

Twoje Codzienne Wybory

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania powstała, aby dać impuls do przezwyciężenia postawy sentymentalizmu i tęsknoty za obecnością Jana Pawła II na rzecz sięgnięcia do jego nauki i zastosowania jej w codziennym życiu. ...

więcej

Ustępuję, to takie łódzkie

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

W każdym autobusie i tramwaju jest co najmniej kilka miejsc przeznaczonych dla osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i z małymi dziećmi. Niestety osoby te mają często problem z poruszaniem się komunikacją miejską, bo dedykowane im miejsca są zajęte. Dlatego MPK-Łódź i IKEA Łódź stworzyły ...

więcej

Alkohol i kluczyki? Wykluczone! - NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

 Zmniejszenie zjawiska społecznej bierności w przypadku zauważenia w swoim otoczeniu osoby, która ma zamiar prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Doprowadzenie do zmiany postaw/zachowań poprzez wskazanie osobom z otoczenia kierowców wzorca postawy. Uświadomienie o odpowiedzialności spoczywającej na ...

więcej