Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2010

Kategoria konkursowa: Inicjatywy społeczne firm


Ogólnopolski program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” skierowany jest do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Łączy on edukację ekologiczną i obywatelską, a jego celem jest stworzenie warunków do wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. ...

więcej

„Moje Silne Drzewo” - II edycja

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Zadaniem programu jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia i ochrony drzew. Kampania angażuje i inspiruje społeczności lokalne do działania poprzez przyznawanie środków na realizację ich projektów. ...

więcej

Program edukacyjny marki WINIARY “Jedz smacznie i zdrowo”

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Celem programu jest edukacja gimnazjalistów w zakresie: 1. zdrowego odżywiania, 2. samodzielnego gotowania, 3. racjonalnego robienia zakupów, 4. niemarnowania żywności. Grupa docelowa: 1. gimnazjaliści – uczniowie w wieku 13-15 lat, 2. nauczyciele w gimnazjach. ...

więcej

Mamo, tato, wolę wodę

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Grupa docelowa: dzieci w wieku 3-6 lat, rodzice, nauczyciele. Cel: podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody, jej wpływu na zdrowie, środowisko; wzrost konsumpcji wody. Wsparcie: Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia. Patronem honorowym jest Ministerstwo Zdrowia. ...

więcej

"Pomagaj z ENERGĄ"

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego oraz integracja pracowników Grupy ENERGA wokół wspólnej idei – pomagania innym. Na podstawie wskazań i rekomendacji pracowników tworzona jest lista 100 OPP, które otrzymują pomoc finansową na realizowane cele charytatywne. ...

więcej

Kampania edukacyjna Mam SM

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Kampania Mam SM to kampania edukacyjna dot. stwardnienia rozsianego (SM). Jej celem jest uświadamianie społeczeństwa nt. SM za pomocą interaktywnej symulacji dostępnej w Internecie, czym jest SM – choroba, która często nagle i niespodziewanie dotyka osoby u progu wejścia w dorosłe życie. ...

więcej

Kampania informacyjno-edukacyjna „Drugie życie” Motto: „Masz dar uzdrawiania. Transplantacja to życie”

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Kampania „Drugie życie” - zainicjowana przez Fresenius Medical Care Polska - ma na celu poprawę nastawienia młodzieży do transplantologii poprzez edukację, informowanie i włączenie ich do promocji oświadczeń woli. Adresatem działań są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. ...

więcej

Podziel się Posiłkiem

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Firma Danone od 2003 roku realizuje Program społeczny Podziel się Posiłkiem, walczącym z problemem niedożywienia dzieci w Polsce. Do jesieni 2010 roku w wyniku programu, do dzieci trafiło ponad 10 milionów posiłków. ...

więcej

Milka. Razem dla Tatr

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Celem akcji było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody w Tatrach oraz edukacja na temat problemów tatrzańskiej przyrody i zasad odpowiedzialnej turystyki. Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, w szczególności turyści odwiedzający Tatry, mieszkańcy miast w wieku 25-44 lata ...

więcej

Place Zabaw Muszkieterowie

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Projekt polega na budowaniu bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw, w miejscowościach, w których działają punkty sprzedaży Muszkieterów. Akcja prowadzona jest we współpracy z samorządami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Grupa docelowa: dzieci, rodzice i opiekunowie klienci władze lokalne ...

więcej

Kampania społeczna „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze"

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Kampania ma na celu wyrównanie szans i zmniejszanie barier, jakie napotykają na co dzień osoby niepełnosprawne sensorycznie, zwłaszcza niewidome i niedowidzące. Pozwala im pełniej poznawać otaczający ich świat, odkrywać skarby architektury stanowiące dobro całej ludzkości. Ma też wymiar edukacyjny. ...

więcej

Program wolantariatu sąsiedzkiego "Między nami sąsiadami".

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Cel 1) Wzmacnianie więzi społecznych 2) Rozwiązywanie lokalnych problemów 3) Promowanie idei i postaw pomagania innym Grupa docelowa: 1) społeczności lokalne 2) lokalni społecznicy 3) wspólnoty sąsiedzkie i osiedlowe ...

więcej

Akademia Rodzinnych Finansów

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Akademia Rodzinnych Finansów to ogólnopolski program edukacji finansowej Providenta skierowany głównie do kobiet, którego celem jest zwiększanie umiejętności efektywnego zarządzania domowym budżetem oraz zmiany nawyków finansowych. ...

więcej

Kampania społeczna Kulturalna Jazda

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Kulturalna Jazda ma na celu przede wszystkim popularyzację norm kulturalnego zachowania wśród obecnych i potencjalnych uczestników ruchu drogowego. Formuła akcji zakłada także aktywizację kierowców w życiu kulturalnym oraz promocję dziedzictwa kulturowego regionu. ...

więcej

Tesco dla Szkół – „Ekomania Filmowania”

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Ekologiczno-filmowy konkurs edukacyjny dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, realizowany w ramach ósmej edycji programu Tesco dla Szkół, będącego jednym z kluczowych programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Tesco Polska. ...

więcej

Tu mieszkam, tu kupuję

KATEGORIA: Inicjatywy społeczne firm

Celem programu jest promowanie robienia zakupów w lokalnych sklepach spożywczych „za rogiem”, będących istotnym elementem lokalnych społeczności i polskiej gospodarki. Grupą docelową są po konsumenci, liderzy opinii, samorządy lokalne oraz właściciele lokalnych sklepów. ...

więcej