Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych


Kampania "KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii, przebiegającej w 2011 roku pod hasłem „Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapięte pasy”, jest zmiana zachowań w zakresie prawidłowego stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci podczas podróży samochodem, takich jak foteliki i podwyższenia. ...

więcej

Wolontariat

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Głównym celem projektu było poinformowanie jak największej grupy odbiorców o obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Oprócz tego wyznaczone zostały również cele szczegółowe: •kreowanie pozytywnego, atrakcyjnego wizerunku wolontariatu oraz wolontariusza; •eksponowanie dobrych praktyk, wzorców, ...

więcej

SIŁA ODRUCHU

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Udział Polaków w aktywności fizycznej wynosi 7% - inne państwa UE utrzymują wskaźnik na poziomie 20-60%. Celem kampanii było poprawienie pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przeniesienie jej z grupy wartości uznawanych do wartości realizowanych. Dlatego zaplanowano szerokie ...

więcej

KAC - poranek

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Naszym celem było stworzenie zupełnie nowego przekazu dotyczącego prowadzenia pod wpływem alkoholu– nie dla samej sztuki i kreatywnej zabawy, ale po to aby rzucić nowe światło na omawiany problem - tylko w ten sposób mogliśmy zainteresować odbiorcę odpornego na powtarzające się podobne komunikaty. Pomimo ...

więcej

„Złe nawyki dobrych kierowców”Kampania społeczna programu ochrony życia użytkowników dróg krajowych pod nazwą „Drogi zaufania”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Kampania ma doprowadzić do obniżenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach krajowych. W dłuższej perspektywie kampania prowadzić ma do wykształcenia racjonalnych i trwałych postaw w komunikacji drogowej. Działania w latach 2010-2013 koncentrują się na dotarciu z komunikatem perswazyjnym i edukacyjnym ...

więcej

"Nie daj się złowić na wnuczka"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Poprzez kampanie chcemy wyczulić społeczeństwo, a szczególnie osoby starsze, na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami oszustów. ...

więcej

Hasło kampanii: Narkotyki? Na co mi to.Hasło pomocnicze: Większość młodych ludzi w Polsce nie używa narkotyków. Takie są fakty!

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Zmiana przekonań i uświadomienie społeczeństwu, że większość młodych ludzi nie używa narkotyków. Modelowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży. Była to pierwsza ogólnopolska kampania antynarkotykowa adresowana do młodzieży, promująca zdrowy styl życia. ...

więcej

ZAPNIJ PASY. WŁĄCZ MYŚLENIE.

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Główne cele komunikacyjne: - uświadomienie wszystkim użytkownikom samochodów, że pasażer na tylnej kanapie, który nie zapiął pasów, naraża niepotrzebnie nie tylko siebie, ale także współpodróżnych na śmiertelne ryzyko, - uwiarygodnienie przekazu poprzez podanie faktów - przekonanie kierowców, że powinni ...

więcej

LEKKOMYŚLNOŚĆ

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Autorem kampanii, jej bezpośrednim prowadzącym i pomysłodawcą idei jest Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 1. Podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu dotyczącej leków sprzedawanych bez recepty (OTC), w szczególności ich składu, działania, ...

więcej

„Przyjacielu, ustąp miejsca”

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Celem kampanii było uwrażliwienie pasażerów komunikacji miejskiej na potrzeby kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz potrzebujących. Kampania miała wymiar informacyjno - edukacyjny i zasięgiem obejmowała Internet, prasę i nośniki nadzorowane przez ZTM. ...

więcej

Akcja "Start w karierę" Uniwersytetu Łódzkiego

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Akcja została zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problemy młodych ludzi z wejściem na rynek pracy i dostosowywanie ich kompetencji do potrzeb pracodawców, a w szczególności pokazanie jak w pełni wykorzystać czas ...

więcej