Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne


"Nieograniczona energia do życia.... sprawdza się w pracy"

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Naszym głównym celem jest wzrost świadomości i wiedzy u śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, a przede wszystkim integracja tych dwóch środowisk i ułatwienie przepływu ...

więcej

Projekt Mistrzowie” pod hasłem:Prawdziwi Mistrzowie spełniają marzenia. Pomóż uwierzyć, że wszystko jest możliwe.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Projekt ma zwracać uwagę na tematy społecznie istotne, dotyczące bezpośrednio otoczenia nam najbliższego-województwa pomorskiego. Poprzez poruszanie tematów trudnych ma nastąpić edukacja i budowanie świadomości. Ma też integrować, i aktywizować na rzecz wspólnego, społecznego celu. Ma również upowszechniać ...

więcej

Nekrolog

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Naszym celem było wywołanie społecznej dyskusji na temat bezpieczeństwa na drogach, która wsparłaby działania policji w trakcie Akcji Znicz 2012. Co roku, mimo policyjnej akcji, wszystkie media skupiają się bardziej na nieprzyjemnych statystykach wypadków, niż na ich przyczynach. Dlatego w kampanii zwróciliśmy ...

więcej

Wirus POKL – Zarażeni Wiedzą

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Celem kampanii było zwiększenie świadomości mieszkańców Lubelszczyzny na temat projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podsumowanie efektów prowadzonych działań. Ale nie tylko. Również wywołanie zaangażowania i pobudzenia do działania (call to action) - zdobywania ...

więcej

„Wolontariat w Elblągu” – kampania społeczna elbląskich organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie lokalne

W Elblągu widoczny jest niski poziom zaangażowania mieszkańców w działania społeczne. Stąd pomysł na wspólną kampanię społeczną organizacji pozarządowych. Za cel główny organizacje postawiły wzrost świadomości elblążan na temat wolontariatu w organizacjach pozarządowych poprzez: • zaintrygowanie wolontariatem ...

więcej

Wiekowe zajawkowe! (facebook.com/WiekoweZajawkowe)

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Problemem jest postrzeganie starości przez osoby młode i konflikt pokoleń. Najważniejszym celem kampanii jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby osób starszych; kształtowanie postawy zaangażowania młodych w sprawowanie opieki nad nimi. Zainicjowanie dialogu międzypokoleniowego, czerpanie ...

więcej

"Atrakcyjna RUDA". Kampania zawiera 12 odsłon: Ruda atrakcyjna, inspirująca, nowoczesna, rodzinna, zielona, sentymentalna, sportowa, górnicza, muzyczna, przedsiębiorcza, zabytkowa, po prostu... ŚLĄSKA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Ruda Śląska to miasto kontrastów. Z jednej strony górnicze, kultywujące wielopokoleniową tradycję i rodzimą kulturę oraz pielęgnujące wartości rodzinne, a z drugiej zaś strony stawiające na nowoczesność, przedsiębiorczość i rozwój nowych miejsc pracy. Stąd przedstawione jest w 12 różnorodnych odsłonach. ...

więcej

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Darłowska Laponia Św. Mikołaja to inicjatywa lokalna organizowana od 4 lat w grudniu przez wolontariuszy, adresowana do dzieci i ich rodziców. Motywem przewodnim wydarzenia jest podkreślenie istoty znaczenia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, choinki, Św. Mikołaja, ukazanie refleksji świątecznej ...

więcej

A+B = Absolutnie Bezpieczni

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Głównym celem projektu przeprowadzonego przez zarządcę autostrady A4 Katowice-Kraków przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Motocyklistów MotoAutostrada było zwiększenie świadomości zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród motocyklistów i kierowców samochodów jako współużytkowników dróg. Istotnym ...

więcej

Białołęka. Nie zaśmiecaj swojej dzielnicy.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Kampania pokazała, jak duże są koszty likwidacji dzikich wysypisk, podczas gdy pieniądze te można byłoby przeznaczyć na zaspokojenie ważniejszych potrzeb mieszkańców. Stąd celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu problemu pozostawiania śmieci w lasach i przydrożnych rowach oraz przekonanie ich ...

więcej