Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne


MOŻESZ BYĆ PO NASZEJ STRONIE - przeciwdziałanie i ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie poziomu integracji z resztą społeczeństwa.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

-dotarcie do różnych grup społecznych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przekazem informującym o tym, że osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jak każdy inny może być dobrym lub złym człowiekiem. Może mieć szczególne talenty w jakiejś dziedzinie, czego nie dostrzeżemy, ...

więcej

Kampania społeczna Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów”

KATEGORIA: Kampanie lokalne

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego, dzięki zmniejszeniu liczby nietrzeźwych kierowców (alkohol, narkotyki, dopalacze). Edukacja z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na sprawność prowadzenia pojazdów. Zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństwa zw. z prowadzeniem ...

więcej

ROZMÓWKI POLSKO-POLSKIE W ramach kampanii informacyjnej: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją".

KATEGORIA: Kampanie lokalne

• uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji międzyludzkich/ szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich. • zwrócenie uwagi, czy w ich najbliższym otoczeniu znajdują się osoby/rodziny, które bardziej niż inne potrzebują pomocy. • kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości ...

więcej