Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie 1%


W rodzinie cieplej

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie 1%

Zaangażowanie potencjalnych sympatyków, wolontariuszy i darczyńców do aktywnej pomocy na rzecz dzieci korzystających z opieki zastępczej. ...

więcej

Kartkówka

KATEGORIA: Kampanie 1%

W okresie rozliczania PITów wiele organizacji pozarządowych prosi o wsparcie w postaci przekazania 1%. Celem kampanii było zachęcenie jak największej liczby odbiorców, aby swój 1% oddała właśnie na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje. Poprzez niestandardowy przekaz zależało nam na zwróceniu uwagi na numer ...

więcej

Zobacz. Niewidome dzieci.

KATEGORIA: Kampanie 1%

Celem akcji jest pomoc dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami takimi jak padaczka, porażenie mózgowe, niedowład kończyn. Głównym przekazem kampanii jest przełamanie bariery między niewidomymi dziećmi a osobami w pełni widzącymi. Chcemy pokazać, że między dziećmi ...

więcej

Dick Dobrowolski, czyli „how to spin, how to win”

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie 1%

Dwa cele: Cel społeczny: pokazanie „brudnej” strony polityki, zwrócenie uwagi społeczeństwa na manipulacje polityków i na konieczność ich kontrolowania przez organizacje społeczne, które warto wspierać, by działały niezależnie, uświadomienie opinii publicznej o nieetycznych zagrywkach doradców politycznych ...

więcej