Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2010

Kategoria konkursowa: Inicjatywy instytucji publicznych


Dość Papierowych Rachunków. Chcę płacić bezpiecznie.

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Celem kampanii jest popularyzacja elektronicznych rozwiązań odbioru rachunków i płatności za nie. Główną grupą docelową są internauci, którzy są odbiorcami masowych usług. Akcja zaangażowała bezpośrednio 10 tysięcy użytkowników Facebooka i dotarła do kilku milionów internautów. ...

więcej

„Twoja krew – Moje życie” Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Kampania społeczna „Twoja krew – Moje życie” miała na celu propagowanie rzetelnej wiedzy na temat krwiodawstwa oraz zwalczanie mitów stanowiących przeszkodę w oddawaniu krwi – docelowo zapewniając wzrost liczby stałych dawców. Komunikacja skierowana była do potencjalnych dawców krwi. ...

więcej

„Życie czeka”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Kampania promująca ideę transplantologii w Polsce ...

więcej

„Jesteś sprawcą, jesteś ofiarą”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Kampania społeczna programu ochrony zdrowia i życia użytkowników dróg krajowych pod nazwą „Drogi zaufania”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ...

więcej

„Nie zaśmiecaj swojego sumienia”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami. Kampania była poświęcona czterem głównym zagadnieniom: spalaniu odpadów w domowych paleniskach, dzikim wysypiskom odpadów, segregacji odpadów, zapobieganiu powstawania odpadów. ...

więcej

Ogólnopolska kampania społeczna „Szkolenia – to się opłaca!”, realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Ogólnopolska kampania społeczna Szkolenia-to się opłaca! miała celu zachęcenie menagerów MSP do inwestowania w rozwój pracowników. W 2010r. realizowane były 2 odsłony kampanii w mediach uzupełnione działami PR oraz BTL. W ramach kampanii powstała baza ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadr.pl ...

więcej

„Zmień swoje życie. Pomożemy Ci w tym”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Kampania miała na celu poinformowanie osób doznających przemocy o możliwościach uzyskania pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Grupę docelową stanowiły ofiary i świadkowie przemocy w rodzinie. ...

więcej

„Mali Obywatele”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej (grupy zabawowe), zwiększenie świadomości na temat edukacji dzieci w wieku 3-5 lat. Grupa docelowa: rodzice dzieci w wieku 3-5 lat z g. Lubawa; wychowawcy przedszkolni; gminy wiejskie; samorządy ...

więcej

Czas zmienić przyzwyczajenia

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Kampania skierowana była do osób dorosłych (25-45 lat). Miała na celu zwrócenie uwagi na problem okazjonalnego, z pozoru niewinnego używania narkotyków przez osoby o ustabilizowanej pozycji społecznej i zawodowej. Realizowana była w województwie zachodniopomorskim od maja do września 2010 r. ...

więcej

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd- „Zatrzymaj się i żyj!”

KATEGORIA: Inicjatywy instytucji publicznych

Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Cel: kampania uświadamia zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych, kształtuje zachowania i utrwala postawy społecznie pożądane. Grupy docelowe: - użytkownicy dróg (kierowcy, rowerzyści, piesi), - dzieci ...

więcej