Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm


Po stronie natury (wcześniej: Moje Silne Drzewo) – program edukacji ekologicznej realizowany od 2009 roku.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem programu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w szczególności zachęcanie Polaków do sadzenia drzew i ochrony środowiska naturalnego. W ramach kampanii co roku realizowana jest akcja sadzenia miliona drzew oraz konkurs grantowy, aktywizujący i inspirujący społeczności ...

więcej

Toalety publiczne wizytówką kraju – Konkurs KOŁO na Projekt Łazienki w Przestrzeni Publicznej

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

1. Stworzenie szansy zaistnienia w świecie architektury i designu młodym projektantom. 2. Inspirowanie do zmiany wizerunku i rewitalizacji obszarów przestrzeni publicznej, które mają wpływ na postrzeganie wybranego regionu. 3. Podnoszenie standardów łazienek w miejscach użyteczności publicznej. 4. Propagowanie ...

więcej

„Zostań dawcą”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celami kampanii jest budowanie świadomości dotyczącej dawstwa szpiku, zachęcenie odbiorców do rejestracji, jako potencjalny dawca, podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej ilości zachorowań na białaczkę. Kampania ma również na celu (dzięki rejestracji dawców) podarować kolejne szanse na nowe życie ...

więcej

Inicjatywa Bezpiecznego Stosowania Środków Ochrony Roślin (Safe Use Initiative)Hasło: Nie tylko plony potrzebują ochronywww.bezpiecznie.org

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii jest edukacja rolników w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas aplikacji środków ochrony roślin i zdrowia osobistego, strojów ochronnych odpowiednich do prac wykonywanych przez rolników. W tym celu szkolimy trenerów, szkoleniowców, doradców rolniczych, inspektorów, etc. Zmiana zachowań ...

więcej

Kampania realizowana w ramach 5 edycji programu ORLEN Bezpieczne Drogi, pod hasłem "Niech żyją motocykliści!"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Cel społeczny: zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Zwrócenie uwagi na potrzebę i zasady przyjaznego współużytkowania dróg przez kierowców samochodów i motocykli. Kampania, pośrednio, miała również na celu poprawę wizerunku motocyklistów wśród kierowców. ...

więcej

Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz uświadomienie korzyści związanych z przyjazną dla środowiska motoryzacją, Dodatkowo, program ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, przyczynić się do wykształcenia w uczniach szkół podstawowych ...

więcej

AMS dla Integracji – pokazy szermierki na wózkach w szkołach dla dzieci i młodzieży.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem projektu jest przede wszystkim zmiana sposobu postrzegania niepełnosprawnych, przełamania negatywnych stereotypów i pokazania tych osób jako ambitnych, samodzielnych, osiągających spektakularne sukcesy. ...

więcej

Program edukacyjny „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

• Zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej uczelniami technicznymi, jako możliwą ścieżką edukacyjną; • Popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, techniki; • Pokazanie gimnazjalistom, że nauka może być zabawą; • Inspiracja wiedzą techniczną, nowymi technologiami; • Promowanie ...

więcej

Kampania „Rozmowy o czasie”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Kampania „Rozmowy o czasie” to pierwsza w Polsce inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na zjawisko dyskryminacji osób starszych chorych na nowotwory w dostępie do nowoczesnego leczenia. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację seniorów chorych onkologicznie, zarówno w aspekcie ...

więcej

Zwierzęta są jak ludzie! Czują!

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii było uwrażliwianie widzów na los zwierząt, zachęcenie ich do reagowania w sytuacjach, gdy dzieje im się krzywda, uczenie odpowiedzialności w relacji człowiek-zwierzę. ...

więcej

Akcja edukacyjna Śniadanie Daje Moc 8 listopada 2011 – ogłoszony Dniem Zdrowego Śniadania w ramach akcji edukacyjnej Partnerstwa dla Zdrowia w klasach 1-3 szkół podstawowych.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Niedożywienie ilościowe i jakościowe w okresie intensywnego rozwoju dziecka skutkuje gorszym startem w dorosłe życie. Akcja edukacyjna Śniadanie Daje Moc za zadanie miała: 1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 2. Zaangażowanie nauczycieli, opiekunów ...

więcej

"Zbuduj chatkę"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem bezpośrednim kampanii była odbudowa domu Państwa Turlakiewiczów. Akcja miała także na celu aktywizację lokalnej społeczności do działania w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie postaw obywatelskich. ...

więcej

Nazwa kampanii społecznej bezpieczeństwa drogowego firmy Mota-Engil Central Europe: „Bezpiecznie do celu!”.

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem kampanii jest prewencja wypadków drogowych, zwiększanie świadomości poprzez informowanie, edukowanie oraz szkolenie. To wpojenie nawyku noszenia elementów odblaskowych, kamizelek oraz kasków rowerowych które firma rozdaje. To kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, ...

więcej

Projekt społeczno-edukacyjny "Kabecjanie dają radę"

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Projekt jest odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i niezamierzonych urazów wśród dzieci w szkole, w domu, na boisku, placu zabaw, w drodze do/ze szkoły. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Ma uświadomić możliwe ...

więcej

„Twoje zdjęcie. Twoje prawo.”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem projektu Nikon Polska, realizowanego przez Walk PR, jest edukacja w zakresie praw i obowiązków osób oraz instytucji zaangażowanych w obrót fotografią, jak również - w szerszym kontekście - generowanie dyskusji na ten temat. Długoterminowym celem kampanii jest eliminacja zjawisk naruszających ...

więcej

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem masowo ginących pszczół i jego konsekwencje oraz edukacja w tym zakresie, a także zachęcanie Polaków do uczynienia swojego otoczenia przyjaznym pszczołom. W szerszej pespektywie akcja miała za zadanie budowanie świadomości znaczenia pszczół w ...

więcej