Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2010

Kategoria konkursowa: Inicjatywy instytucji branżowych