Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2015

Kategoria konkursowa: Programy edukacyjne firm (CSR)


Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, V edycja - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauk ścisłych, tj. fizyki, matematyki, techniki oraz chemii wśród uczniów oraz promocja uzdolnionej młodzieży. W dłuższej perspektywie celem programu jest zwiększenie w przyszłości wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w Polsce. Ponadto Program ma również ...

więcej

Tu się sprawdza dorosłość - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Program skierowany jest do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia \"częścią rozwiązania\". ...

więcej

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Bezpieczni w pobliżu budowy - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

1. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem budowania świadomości u najmłodszych jak być bezpiecznym na jezdni. 2. Uświadamianie dzieci na temat zagrożeń związanych z wchodzeniem na teren budowy. 3. Poprawienie widoczności dzieci na jezdni poprzez wyposażenie ...

więcej

Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe. ...

więcej

Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej realizowany w przedszkolach - NOMINOWANA 2015

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej

Cele programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”: 1. nauka o otaczającym świecie przyrody i jej darach, 2. zapoznanie dzieci z zasadami ekologii oraz dbałości o środowisko naturalne, 3. kształtowanie w dzieciach właściwych nawyków zdrowego odżywiania, 4. wzrost świadomości ekologicznej ...

więcej

Nie znasz - nie otwieraj - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Edukację oparto na przekazie skoncentrowanym w 3 punktach: 1. Mój dom, moją twierdzą - nie wpuszczam do domu osób, których nie znam. 2. Jeżeli zamierzam kogoś wpuścić, sprawdzam czy jest tym, za kogo się podaje. 3. Pośpiech złym doradcą - weryfikuję ofertę, dokładnie czytam umowę i mam prawo z niej ...

więcej

Śniadanie Daje Moc - ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Cele programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc: 1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 2. Zaangażowanie nauczycieli, opiekunów i rodziców w kwestie prawidłowego odżywiania ucznia 3. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – ...

więcej

„Czadowe Domy” (II edycja) - NOMINOWANA

KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR)

Celem przedsięwzięcia było uświadomienie polskiemu społeczeństwu możliwych źródeł emisji tlenku węgla oraz zagrożenia, które za sobą niosą. Kampania skierowana była do osób powyżej 25. roku życia zamieszkujących mieszkania i domy, także nowocześnie urządzone, posiadających jako źródło ogrzewania: drewno, ...

więcej