Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016

Kategoria konkursowa: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)


PokochAygo – szukamy domu dla Taygi-NOMINOWANA

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

Problemem społecznym zdefiniowanym przy budowie strategii była kwestia przepełnionych schronisk i niechęci do adopcji psów ze schroniska, a także brak środków finansowych na poprawę losu zwierząt przebywających w przytuliskach. ...

więcej

Kampania edukacyjna Atopowi Bohaterowie-NOMINOWANA

KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Brak podejścia psychosomatycznego i zwrócenia uwagi na obniżone poczucie własnej wartości i szereg negatywnych emocji, z którymi zmagają się dzieci chorujące na atopowe zapalenie skóry (AZS). Brak narzędzia, konkretnego rozwiązania, które pozwoli im zrozumieć te emocje. ...

więcej