Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy obywatelskie (NGO)31.03.2012

Rozwód? Przemyśl to.

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO)

Spot reklamowy kampanii http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie...

Opis celu kampanii

1. zbudować społeczną świadomość, że psychologiczne i emocjonalne konsekwencje rozwodu są dla dzieci bardziej poważne i dalekosiężne niż powszechnie się uważa.
2. upowszechnić wiedzę na temat długoterminowych skutków rozwodu dla dzieci
zwrócić uwagę opinii publicznej na koszty społeczne i makroekonomiczne zjawiska rosnącej liczby rozwodów.

Grupa docelowa

25-45 lat, mężczyźni i kobiety
mieszkańcy miast, mainstream +
o różnych postawach światopoglądowych.

Strategia

W Polsce odsetek rozwodów w dużych miastach sięga niemal 40% a 81% Polaków postrzega to zjawisko jako poważny problem społeczny. Każdego roku ok. 60 tys. dzieci przeżywa rozwód rodziców. W badaniach prowadzonych na całym świecie skutki rozwodu dla dzieci to m.in. regres w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym oraz pogorszenie stanu zdrowia. Jednocześnie z sondaży Instytutu Gallupa wynika, że 74% kobiet i 60% rozwiedzionych mężczyzn żałuje po latach, że nie walczyło o utrzymanie swojego pierwszego małżeństwa.
Co adresaci myśleli o sprawie przed? Rozwody są w ich świecie zjawiskiem tak powszechnym, że powoli stają się normą. Mają świadomość, że rozwód rodziców to trudny czas dla dzieci i że trzeba im pomóc przez niego przejść. Sądzą, że „kulturalny rozwód” pomoże zniwelować ten problem.
Co mieli myśleć po? Rozwód to coś więcej niż techniczny problem nieobecności jednego z rodziców, to też coś więcej niż emocjonalna niewygoda i stres przez jakiś czas. Rozwód to zbudowanie w dziecku trwałego przeświadczenia o niemożności tworzenia trwałych, stabilnych związków międzyludzkich. To zabicie w nim nadziei, na to, że możliwe jest trwałe, niezachwiane szczęście między ludźmi.
Insight: Chcę pokazywać mojemu dziecku świat w taki sposób, aby czerpało z mojej opowieści siłę i nadzieję na przyszłość…
Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku.
To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic trwałego, pewnego, stałego.

Opis przebiegu kampanii

Harmonogram działań:
styczeń – czerwiec 2011 – badania ilościowe i jakościowe, kreacja i produkcja spotów, stron internetowych i materiałów informacyjnych (raport, prezentacja badań);
lipiec-sierpień 2011 -  uruchomienie strony internetowej projektu i internetowych serwisów rozwodowych, rozpoczęcie emisji spotów w radio i TV;
wrzesień – grudzień 2011 – emisja spotów w TV, działania outdoorowe,
grudzień 2011 - badanie końcowe i raport; konferencja prasowa podsumowująca kampanię; dystrybucja raportu o rozwodach w Polsce i na świecie.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

300 billboardów i 372 citylighty w ponad 80 miastach w całej Polsce.
763 emisje spotu „Bajka” w TVN, TVN7, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TVP1, TVP2, TVP INFO, WeddingTV.
6oo emisji spotu radiowego „Bajka” w TokFM, Złote Przeboje, RoxyFM.
45 tys. emisji spotów internetowych na kanale YouTube.
950 tys. emisji spotu „Bajka” na 145 ekranach LCD w klubach fitness i pubach w całej Polsce.
ponad 1500 nowych fanów, 1,5 tys. opinii i 0,5 mln wyświetleń profilu Fundacji na Facebooku,
ponad 3,5 mln odsłon strony rozwodprzemyslto.pl oraz mamaitata.org.pl.
dystrybucja raportu o zjawisku rozwodów w Polsce i na świecie - 1500 egzemplarzy (rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, jednostki samorządu terytorialnego)
kilkadziesiąt wywiadów, audycji, programów i artykułów w telewizji, radio, prasie i na portalach informacyjnych.

Działania PR

Kampania omawiana była kilkadziesiąt razy w mediach. W związku z odmową emisji spotu "Bajka" w TVP (uzasadnianą brakiem obiektywizmu i sugerowaniem odpowiedzialności mężczyzny za rozwód) uruchomiono społeczną akcję wysyłania protestów. Na skutek ok. 2000 maili, wysłanych przez sympatyków Fundacji w ciągu pierwszych trzech godzin protestu, prezes TVP podjął decyzję o natychmiastowej emisji spotu.

Efektywność

Oceny efektywności kampanii w tym znajomości i wpływu na postawy wobec rodziny i rozwodów dokonano na podstawie badań zleconych Grupie IQS. Badanie CATI wykonano na próbie: N=800, ogólnopolskiej, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dwóch falach: w styczniu 2011 przed kampanią i w listopadzie 2011 w trakcie kampanii.
1. Z 68% do 78% wzrosła liczba osób deklarujących świadomość negatywnego wpływu rozwodu na stan zdrowia dziecka. Z 67% do 73% wzrosła liczba osób uważających, że obecnie ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o rozwodzie.
Na podstawie danych GUS stwierdzono, że liczba rozwodów w III kwartale 2011 roku spadła do poziomu 14,1 tys. - najniższego od 2004 r. zaś w IV kwartale wynosiła 16,3 tys. i kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku 2003.
2. Niemal co czwarty Polak (22%), deklaruje, że zetknął się z przekazem kampanii, ponad połowa z nich wskazuje na telewizję (14%).
Ponad połowa (51%) osób, które się zetknęły z kampanią ocenia ją pozytywnie lub bardzo pozytywnie, 22% stwierdza, że „ani im się podobała ani nie podobała”, tylko 13% procent wyraża ocenę negatywną lub bardzo negatywną, 14% nie ma zdania w tej sprawie.
3. Kampania obecna była w mediach kilkadziesiąt razy m.in w telewizji (Dzień Dobry TVN, Nowy dzień z Polsat News) radio, prasie i na portalach informacyjnych (szczegóły w prezentacji).
4. Koszt kampanii (badania, media, raport) to 272.300 złotych.

Kampanijność

Kampania nie była kontynuacją wcześniejszych działań. Narzędzia użyte do rozpowszechniania wiedzy o skutkach rozwodu dla dzieci w tym sieć stron internetowych opisanych w punkcie dotyczącym działań dodatkowych i niekonwencjonalnych będą stale utrzymywane także po zakończeniu kampanii.

Opis inicjatora

Kampanię inicjowała powstała w 2010 roku Fundacja Mamy i Taty. Założona przez trzy matki organizacja stawia sobie za cel działania na rzecz utrzymania i wzmacniania pozytwnego wizerunku rodziny.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Insight: Chcę pokazywać mojemu dziecku świat w taki sposób, aby czerpało z 
mojej opowieści siłę i nadzieję na przyszłość...

Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu
dziecku. To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic trwałego,
pewnego, stałego.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Uruchomiono 10 stron www, które spozycjonowano w Google w czołówce rezultatów wyszukiwania dla fraz związanych z rozwodem. Strony zachęcają do lektury poradami rozwodowymi ale też konfrontują z wynikami badań o skutkach rozwodu dla dzieci. W ten sposób udało się dotrzeć z przekazem kampanii do kilkudziesięciu tysięcy osób szukających wiedzy w sprawach rozwodowych za pomocą wyszukiwarki Google.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO)
Problemy społeczneInne
NadawcaFundacja Mamy i Taty
WykonawcaTELESCOPE (strategia, ATL), EURA7 (internet)
Adresaci25-45 lat, mężczyźni i kobiety mieszkańcy miast, mainstream + o różnych postawach światopoglądowych
MediaTVN, TVN7, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TVP1, TVP2, TVP INFO, WeddingTV, TokFM, Złote Przeboje, RoxyFM, wPolityce, Fronda, POLSKA, eKAI, CZWÓRKA Polskie Radio, radiobajka, NEXT TV, Radio Warszawa, Polsat, Idziemy, eM Radio, NIE, Radio dla Ciebie, Rzeczpospolita, Dzień Dobry TVN, WirtualnaPolska, Gość Niedzielny, PAP, Wprost, Kultura Liberalna, Uważam Rze, TVS, Dziennik Zachodni, eM Radio, Radi
Data zgłoszenia31.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: FMiT2011.pdf