Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie o tematyce zdrowotnej18.03.2015

Rakoobrona

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest uświadomienie uczniom, że dzięki odpowiedniej profilaktyce mogą zapobiec rozwojowi raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka skóry; kształtowanie wśród młodych osób postaw prozdrowotnych; podniesienie ich świadomości nt. profilaktyki onkologicznej; przekazanie wiedzy o trzech typach nowotworów oraz pokazanie realności zagrożenia zachorowania. Ponadto akcja ma przybliżyć opiekunom i rodzicom ich rolę w kształtowaniu postaw prozdrowotnych u swoich wychowanków.

Grupa docelowa

Program jest skierowany do klas II–III szkół gimnazjalnych i klas I–III szkół ponadgimnazjalnych. Idee kampanii mają trafić też do: nauczycieli, rodziców, ogółu społeczeństwa, mediów.

Strategia

W Polsce, choroby nowotworowe są przyczyną około 20% wszystkich zgonów. Za jedną z głównych przyczyn zachorowań podaje się niekorzystne postawy prozdrowotne społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że w 2025 roku wzrośnie liczba zachorowań na nowotwory z 14 mln do 19 mln rocznie.
Kampania Rakoobrona została skierowana do młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat i dotyczyła raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka skóry, ponieważ:
- 70% palaczy zaczyna palić już przed ukończeniem 18. roku życia;
- szczepienia przeciw wirusowi HPV są skuteczne u osób, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego;
- w 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na raka szyjki macicy była ok. 15% wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, z kolei umieralność z powodu tego raka w Polsce jest o 70% wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej;
- w Polsce co roku odnotowuje się 3000 zachorowań na czerniaka skóry, a aż 80% chorych umiera z powodu tej choroby;
- edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej jest szczególnie ważna u młodych ludzi. Promowanie wśród tej grupy postaw prozdrowotnych może przyczynić się do kształtowania odpowiedzialnego i zdrowego społeczeństwa w przyszłości. Młodzi ludzie muszą uwierzyć, że nowotwór można wyleczyć, a przyzwyczajenia i styl życia mają wpływ na ryzyko zachorowania w przyszłości.

Opis przebiegu kampanii

Działania podzielono na dwa etapy:
- I etap – marzec/kwiecień - sierpień 2014
- II etap – wrzesień 2014 – marzec 2015
I etap: badania nt. profilaktyki onkologicznej wśród młodzieży w formie ankietowej i fokusowej - wyniki udostępniono w czerwcu w postaci raportu oraz infografik; pozyskanie patronów i partnerów, aktywność w social media i Internecie, produkcja filmu „Gra z rakiem”, przygotowanie gry RKBN Defenders, organizacja letnich eventów miejsko-plażowych w pięciu lokalizacjach.
II etap: zajęcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym, odbywające się w szkołach zgłoszonych do kampanii – podstawą jest film „Gra z rakiem”; warsztaty w szkołach, prowadzone przez zespół Rakoobrony; konkurs dla młodzieży– RKBN Fest; udział w Hall of Games 2014 we Wrocławiu; akcja „Rak to nie loteria” w CH Magnolia Park z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Etap zakończy się ponownymi badaniami nt. profilaktyki onkologicznej wśród uczniów. Rezultaty porównamy z wynikami badań z pierwszego etapu.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Konferencje prasowe – poprzez kontakt z mediami dotarcie do szerszego grona.
Eventy – bezpośredni kontakt z odbiorcami, uzyskanie word of mouth.
RKBN Defenders – gra w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Pierwsza tego typu metoda edukacji poprzez zabawę.
„Gra z rakiem” – film dokumentalno-edukacyjny, prawdziwe historie osób chorych na raka puca, czerniaka skóry i raka szyjki macicy. Efekt wizualny, przekaz emocjonalny, wpływający na zmianę postaw.
Materiały drukowane – materiały edukacyjno-promocyjne, uzupełnienie wiedzy o profilaktyce onkologicznej i kampanii.
Media społecznościowe (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Ask.fm) – obecność tam, gdzie są ludzie młodzi. Próba zbliżenia się do grupy docelowej, „wejścia” do jej codzienności.
WWW – informowanie o aktualnościach, kontakt.
Media tradycyjne –ogólnopolskie i lokalne. Próba trafienia do rodziców, nauczycieli, społeczeństwa (Gazeta Wyborcza, Polsat News), z drugiej i do ludzi młodych (Radio Eska, Cogito).

Efektywność

Projekt został poprzedzony badaniem oceniającym świadomość młodzieży na temat profilaktyki onkologicznej (badania ankietowe – próba 1500 uczniów z 16 województw, badania focusowe – uczniowie 3 wrocławskich szkół). Wyniki wskazały, że stan wiedzy młodych ludzi jest więcej niż niepokojący. Jesteśmy w trakcie ponownych badań (badanie ankietowe - ta sama próba, po przeprowadzeniu kampanii). Na ich podstawie dowiemy się, czy i w jakim stopniu zmieniła się świadomość młodych ludzi nt. profilaktyki onkologicznej. Przeprowadzane przez nas spotkania z młodzieżą udowadniają, że uczniowie niewiele wiedzą o trzech nowotworach, ale informacje te – podane w przystępny sposób – szybko są przez nich przyswajane.

Do I edycji kampanii przystąpiło 301 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, co oznacza, że programem zostało objętych około 70 tys. uczniów i 2300 nauczycieli. Wysłaliśmy ponad tonę materiałów edukacyjnych. Zorganizowaliśmy 6 wydarzeń plażowych (Warszawa, Trójmiasto, Wrocław), podczas których dermatolodzy przebadali 800 osób, oraz akcję „Rak to nie loteria”, gdzie sprawdziliśmy wiedzę nt. raka u ponad 700 wrocławian.

Ilość publikacji medialnych:
Internet: 135
Prasa: 31
Radio: 21
Telewizja: 12
m.in. Polsat News, Panorama TVP2, Superstacja, Polskie Radio, RMF FM, Radio Eska, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wprost, Cogito, Victor Gimnazjalista, Puls Medycyny, Onet.pl, Wp.pl, Zwierciadlo.pl, Styl.pl.

Kampanijność

Dane dotyczą I edycji kampanii. Organizator rozpocznie II edycję wiosną 2015. Ogólne założenia zostaną zachowane – podstawą akcji będzie edukacja młodzieży szkolnej nt. profilaktyki onkologicznej, polegająca m.in. na zapewnieniu materiałów edukacyjnych, przeprowadzeniu lekcji, organizacji konkursu.

Opis inicjatora

Fundacja Rosa. Powstała w 2004 roku. Prowadzi szereg projektów w obszarach zdrowia i edukacji.
Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO SPERO. Od 2009 roku wspiera pacjentów onkologicznych i ich rodziny.


KrajPolska
Problemy społeczneEdukacja, Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia, Promocja zdrowia
NadawcaFundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO SPERO
WykonawcaFundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO SPERO
AdresaciMłodzież szkolna w wieku 14-19 lat
MediaMedia społecznościowe (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Ask.fm), Internet, film, materiały drukowane dla szkół
Data zgłoszenia18.03.2015
Dodatkowe materiałyplik: kampania_rakoobrona_fundacja_rosa_strategia_sm_2.pdf
 plik: kampania_rakoobrona_fundacja_rosa_gadzety_1.pdf