Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

25 i co dalej

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza

Nazwa wykonawcy

Communiciation Lab: Bartosz Załęcki, Dominika Dworak; Marek Cichy

Data realizacji kampanii (od-do)

3.11.2016 - 30.04.2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Kampania przeciwko marginalizowaniu osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia. Zgodnie z ratyfikowaną w 2012 przez Polskę Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z każdego rodzaju niepełnosprawnością mają prawo do bezpiecznej przyszłości na równi z innymi, także po zakończeniu etapu edukacji.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na pozbawianie niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością szans na dalszą edukację, a za co za tym idzie na rozwój i społeczną aktywność po ukończeniu 25. roku życia. Przed takimi osobami jeszcze całe życie, a właśnie w momencie swoich urodzin zostają skazani na wykluczenie społeczne. Nie żądamy od razu gotowych rozwiązań, ale chcemy rozpocząć społeczną debatę.

Insight

Zazwyczaj 25te urodziny to radosna okazja i początek świetnego, aktywnego okresu w życiu. Nie dla wszystkich. Niektórzy z nas, ci niezauważani przez większość społeczeństwa, otrzymują w prezencie na 25 urodziny wyrok wykluczenia z życia społecznego. Jak będzie smakował im urodzinowy tort?

Określenie grupy docelowej

Decydenci - Urząd Premiera RP, posłowie, urzędnicy, lobbyści.
Opinia publiczna, dziennikarze, odbiorcy mediów społecznościowych i tradycyjnych (widzowie TV, słuchacze PR), rodziny.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Mobilizowanie odbiorców do podpisywania petycji do władz RP na specjalnie stworzonej stronie www.25icodalej.pl

Hasło/slogan

25 i co dalej?

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Kampanię projektowaliśmy tak, aby przy minimalnych funduszach maksymalizować jej efektywność w dłuższym okresie.

Kampania rozpoczęła się od emisji spotu TV w czasie udostępnionym przez TVP oraz od publikacji strony www.25icodalej.pl. Na stronie została umieszczona petycja, do której podpisywania zachęcaliśmy.

Równocześnie kreacja TV dostosowana została do specyfiki Facebooka i opublikowana na tym portalu społecznościowym tak, aby wzmocnić efekt działań. Film został udostępniony na FB ponad 500 razy.

Po około trzech tygodniach od startu kampanii w TV jako follow up zostało wykorzystane radio, gdzie emitowaliśmy spoty spójne z kreacją TV.

Aby uniknąć efektu szybkiego wypalenia się kampanii podopieczni Stowarzyszenia Tęcza przygotowali kilkanaście pięknych, lukrowanych tortów urodzinowych (podkreślenie kontrastu z istotą problemu), które zostały przekazane dziennikarzom z różnych redakcji wraz z tekstem petycji. Dzięki temu przebiliśmy się z naszym tematem do mediów ogólnopolskich.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

W kampanię zostali włączeni dziennikarze, specjaliści na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi, rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością z całej Polski. W kampanię zaangażowali się zwłaszcza rodzice, których dzieci nie mają dziennych miejsc wsparcia, a po zakończeniu etapu edukacji grozi im pozostanie w domach.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

102 emisje filmu w Telewizji Publicznej w grudniu 2016; szacujemy że przekaz telewizyjny trafił do 1.334.000 odbiorców. Na youtube film ma 680 odsłon, na Fb 34.000 wyświetleń i 510 udostępnień. Spot radiowy emitowany 80 razy w PR. Petycję podpisały 4.843 osoby. Artykuły prasowe - Wprost, Gazeta Wyborcza., Dwie audycje radiowe, w tym jedna godzinna

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Opinia publiczna:
Dotarliśmy z przekazem do opinii szerokiego grona odbiorców za pomocą TV, radia i FB ale też artykułów w prasie i internecie. Prezentowaliśmy na Fb sylwetki osób niepełnosprawnych, zależnych, niesamodzielnych - duży odzew w postaci ponownych udostępnień. Telefony z całej Polski popierające akcję.
Władze i urzędy zostały poinformowane o akcji, to dopiero początek.

Budżet kampanii

29.400 PLN

 


Kreacja

25_lat_i_co_dalej_radio_spot.mp3

25_lat_i_co_dalej_petycja.docx