Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ

BohaterON – włącz historię!-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Sensoria – organizacja pozarządowa powołana w celu skuteczniejszej realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych oraz rozbudowy działań z zakresu edukacji historycznej. Fundacja Rosa – powstała w 2004 roku. Fundusze, które otrzymuje w ramach akcji przekazywania 1% podatku na cele charytatywne, przeznacza na prowadzenie projektów w obszarach zdrowia i edukacji.

Nazwa wykonawcy

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria

Data realizacji kampanii (od-do)

03.08.2016 – 02.10.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Zaledwie co trzeci Polak (36% badanych) łączy datę 1.08.1944 r. z wybuchem Powstania Warszawskiego (TNS OBOP, 2011). Wraz z biegiem czasu świadomość znaczenia tego wydarzenia zanika. W tym samym czasie odchodzą ostatni Powstańcy pełniący fundamentalną rolę w zachowaniu pamięci o tamtych chwilach.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Cele: uhonorowanie Powstańców Warszawskich, promocja patriotyzmu, edukacja historyczna, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej
Realizacja: inicjacja dialogu pokoleń poprzez umożliwienie wysłania bezpłatnych kartek do Powstańców
RTB: Przedstawiamy historie prawdziwych osób - uczestników Powstania Warszawskiego, umożliwiamy dialog pokoleń i informację o wydarzeniach sprzed lat „z pierwszej ręki”.

Insight

Polacy chcą poznać historię swojego kraju. Wiarygodnym i ciekawym źródłem informacji są bohaterowie wydarzeń sprzed lat, ponadto wiele osób (61% badanych) za jedną z najatrakcyjniejszych form promowania historii uważa seriale TV (TNS POLSKA dla Narodowego Centrum Kultury, 2016), jak „Czas honoru”.

Określenie grupy docelowej

Ogół polskiego społeczeństwa – mieszkańcy Polski, Polonia, uczestnicy warsztatów w szkołach ponadpodstawowych i wydarzeń specjalnych, pasażerowie Pendolino, klienci Lotto i Poczty Polskiej, internauci

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Być może to ostatnia okazja na podziękowanie Powstańcom za ich patriotyczną postawę – musimy się spieszyć, coraz więcej z nich odchodzi, zabierając nam szansę na obcowanie z żywymi świadkami historii.

Hasło/slogan

Włącz historię!
Wyślij kartkę do Powstańca!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Akcja składała się z trzech elementów: kartek dla Powstańców, wirtualnego kompendium Powstańców oraz warsztatów dla uczniów.
Narzędzia:
– wysokozasięgowa kampania w TV, radiu, Internecie wykorzystująca spoty nawiązujące do „Czasu honoru”, z udziałem wybitnych aktorów;
– wydarzenia specjalne – stoisko podczas Lata z Radiem i koncertu zespołu Sabaton, organizacja w szkołach warsztatów z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej;
– human stories – materiał Macieja Musiała, który wraz z dziadkiem – powstańcem wileńskim – zachęcał do podtrzymywania pamięci o Powstańcach Warszawskich i wysłania kartki online;
– idea placement – kartki kampanii w Pytaniu na Śniadanie;
– bezpłatne pocztówki dostępne w Pendolino, na warszawskich dworcach, w placówkach Poczty Polskiej i Lotto, w samochodach Uber;
– emisja spotu akcji na ekranach w 18 składach Express InterCity Premium;
– media społecznościowe;
– dedykowany akcji film Historii bez Cenzury o Powstaniu Warszawskim;
– stworzenie dedykowanej gry Cenzura.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

W kampanię bezinteresownie zaangażowało się 55 influencerów (m.in. Adam Małysz, Martyna Wojciechowska), udostępniając w social media zdjęcia z kartkami dla Powstańców, zachęcając do przyłączenia się do akcji i rozpowszechniania jej idei. Ambasadorami projektu byli aktorzy z „Czasu honoru”: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Jakub Wesołowski, Maciej Zakościelny, Maciej Musiał.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

O kampanii w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy pojawiło się 298 pozytywnych informacji w najważniejszych opiniotwórczych mediach, m.in. w WP.pl, TVP, Polskim Radiu, „Wprost”, „Metrocafe.pl” i „Super Expressie”, o łącznym ekwiwalencie reklamowym 1 400 000 PLN. Całkowita wartość kampanii medialnej wyniosła 3 100 000 PLN, a zasięg – 26 419 066 osób.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

– 26419066 osób, które dowiedziały się więcej o Powstańcach;
– 97359 kartek wysłanych przez Polaków do Powstańców;
– 1014 uczniów biorących udział w warsztatach historycznych;
– zaangażowanie Polonii (m.in. pocztówki z Holandii, Uzbekistanu, Australii);
– setki nawiązanych korespondencji pomiędzy nadawcami i odbiorcami kartek;
– kontakt bezpośredni z Powstańcami i ich reakcje na karki od Polaków

Budżet kampanii

Kampania była finansowana ze środków własnych obu fundacji oraz funduszy pozyskanych od partnerów. Istotną rolę odgrywały również partnerstwa medialne i wymiana barterowa.

 


Kreacja

bohateron_wlacz_historie_fundacja_sensoria_3.mp3

bohateron_wlacz_historie_fundacja_sensoria_6.pdf