Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Rakoobrona

KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych

KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Fundacja Sensoria – organizacja pozarządowa powołana w celu skuteczniejszej realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych oraz rozbudowy działań z zakresu edukacji historycznej. Fundacja Rosa – powstała w 2004 roku. Fundusze, które otrzymuje w ramach akcji przekazywania 1% podatku na cele charytatywne, przeznacza na prowadzenie projektów w obszarach zdrowia i edukacji.

Nazwa wykonawcy

Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria

Data realizacji kampanii (od-do)

Kampania od 2014 roku - obecnie II edycja od stycznia 2016 do marca 2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Na nowotwory umiera rocznie ponad 95 tys. osób. WHO ostrzega, że w 2025 r. liczba zachorowań wzrośnie z 14 do 19 mln rocznie. Rak płuca to zabójca nr 1 wśród liczby ofiar chorób nowotworowych. Zaledwie 10,4% uczniów zna przyczynę powstawania RSM, 38% wie, czym jest czerniak skóry i zna jego objawy.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Cele: uświadomienie społeczeństwu, że dzięki profilaktyce można zapobiec rozwojowi nowotworów, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Rozwiązanie: działania edukacyjne w szkołach, Letnia Akcja Edukacyjna, punkt badania znamion we Wrocławiu.
RTB: umożliwienie bezpłatnego badania znamion pod kątem czerniaka przez specjalistów; przekazanie wiedzy sprawdzonej merytorycznie przez ekspertów (onkologia)

Insight

Młodzież wykazuje niski stan wiedzy o raku, nie myśli o nim, uważa, że ich to nie dotyczy (badania własne, 2014). Z drugiej strony ludzie chcą się badać, ale ograniczają ich: kolejki, koszty, potrzeba skierowania, a także obawiają się złej diagnozy.

Określenie grupy docelowej

Ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-19 lat; urlopowicze, uczestnicy koncertów i wydarzeń prozdrowotnych, społeczności lokalne, internauci.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Rak=obrona. Przebadaj się teraz (i badaj się regularnie), prowadź zdrowy tryb życia, uprawiaj sport, a w przyszłości nie zachorujesz lub znacznie zmniejszysz ryzyko zachorowania na raka.

Hasło/slogan

Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Akcja skupia się na profilaktyce raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka.
Prowadzone działania (2016 r.):
• Letnia Akcja Edukacyjna - udział w eventach i festiwalach, podczas których realizujemy bezpłatne badanie znamion (czerniak).
• Edukacja w szkołach - wysyłka pakietów opracowanych przez ekspertów (przewodnik dla nauczycieli, płyty DVD z filmem dokumentalno-edukacyjnym, ulotki, plakaty, konspekt dla nauczycieli).
• Edukacja firm – szkolenia z profilaktyki onkologicznej dla pracowników.
• Bezpłatny punkt badania znamion we Wrocławiu – dostęp do specjalisty (dermatologa/chirurga onkologa), ocena znamion pod kątem czerniaka.
• Drużyna wolontariuszy – promotorów zdrowia, którzy aktywnie działają na rzecz społ. lokalnych (głównie studenci uczelni medycznych).
Narzędzia: informacje prasowe, eventy (word of mouth), komunikacja mailingowa, media społecznościowe (Instagram, Facebook), WWW, materiały drukowane, film edukacyjny, heksagonalny czarny namiot z fioletowym #RKBN, e-sklep

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Rakoobrona jest kampanią, która z roku na rok jest coraz bardziej popularna i zyskuje uznanie wielu ekspertów i kluczowych instytucji w obszarze ochrony zdrowia (działa m.in. pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia, kuratoriów oświaty, współpracuje z uczelniami medycznymi, szpitalami klinicznymi, centrami medycznymi oraz z samorządami).

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

O kampanii pojawiły się 62 pozytywne publikacje w mediach (dotyczy 01.2016-03.2017). O Letniej Akcji Edukacyjnej 2016 informowano m.in. w Teleexpressie (AVE: 7 880 zł); Pytaniu na Śniadanie (AVE: 51 993 zł), TVP3 Gdańsk (AVE: 2 360 zł), Polskim Radiu, RMF MAXXX. Łącznie od początku trwania kampanii ukazało się ponad 460 publikacji o AVE 3 mln zł.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

589 zaangażowanych szkół w roku 2016/2017 (łącznie 900); 3000 przebadanych osób pod kątem czerniaka w ramach Letniej Akcji Edukacyjnej 2016 (łącznie 6000); blisko 1000 przebadanych osób w ramach bezpłatnego punktu badania znamion (05.2016-03.2017); 30 wolontariuszy od 01.2016 do 03.2017 (łącznie ponad 50).
Weryfikacja efektywności: ankiety w szkołach (przed lekcjami i po) i wśród uczestników badań

Budżet kampanii

Kampania jest finansowana ze środków własnych obu fundacji.

 


Kreacja

rakoobrona_fundacja_sensoria_2.pdf