Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ

Termos dla Brata-NOMINOWANA

KATEGORIA: Kampanie lokalne

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Przemysław Wilczyński - osoba prywatna

Nazwa wykonawcy

Przemysław Wilczyński

Data realizacji kampanii (od-do)

11-01-2017 do 21-03-2017

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Mrozy zagrażające życiu osób bezdomnych. Chęć niesienia pomocy poprzez podarowanie im termosów, w których mogliby przechowywać i zabierać ze sobą ciepłe napoje.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Celem kampanii było uwrażliwienie na trudną sytuację bezdomnych w czasie mrozów. Cel został osiągnięty, ponieważ liczba zebranych termosów wielokrotnie przekroczyła zakładaną, do akcji włączyły się również inne miasta, oraz szkoły, przedsiębiorcy. Samą akcją zainteresowały się media tradycyjne i internetowe.

Insight

Osoba leżąca na ławce, niezależnie od pogody, to nie mój problem.

Określenie grupy docelowej

Mieszkańcy Wrocławia

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Podaruj termos osobie bezdomnej!

Hasło/slogan

Podaruj termos osobie bezdomnej lub ubogiej - pozwól przetrwać mrozy!

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

Utworzenie Wydarzenia na Facebooku i jego promocja w mediach społecznościowych
Udział w rozmowach z mediami zainteresowanymi projektem
Nagranie filmu z podziękowaniami od bezdomnych w trakcie trwania projektu
Zwrócenie się do trendsetterów na Twitterze
Promocja #TermosDlaBrata w mediach społecznościowych

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Publikowanie zdjęć nadesłanych przez Darczyńców, kontakt telefoniczny i osobisty z zainteresowanymi osobami
Zaangażowanie trendsetterów na Twitterze
Promocja projektu na spotkaniach Towarzystwa Biznesowego
#TermosDlaBrata

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Zasięg na Facebooku - ponad 50 tyś
Relacje i wywiady w mediach tradycyjnych i w internecie, między innymi:
Gość Niedzielny Wrocławski
TVP3 Fakty
Radio ZET i Radio ZET Gold

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Cel został osiągnięty, a założenia wielokrotnie przekroczyły oczekiwania (zebrano 400 termosów), Co oznacza, że prawie każdy bezdomny otrzymał termos.
Dwa inne miasta zaangażowały się w projekt, kilkaset osób włączyło się w wydarzenie na Facebooku (zasięg, to ponad 50 tyś.) - na podstawie statystyk Facebook Wydarzenia.
Podziękowanie nagrane przez bezdomnych to około 1000 wyświetleń.

Budżet kampanii

Kampania nie wiązała się z żadnymi wydatkami.

 


Kreacja

termosdlabrata_towarzystwo_pomocy_brata_alberta_3.pdf

termosdlabrata_towarzystwo_pomocy_brata_alberta_2.pdf

termosdlabrata_towarzystwo_pomocy_brata_alberta_1.pdf

termosdlabrata_towarzystwo_pomocy_brata_alberta_4.pdf

termosdlabrata_towarzystwo_pomocy_brata_alberta_5.pdf